Bemutatkozó szöveg

Marosvásárhelyi zsidó hitközség - történelem és sors

A Maros mentén a XVII. században telepedtek le a zsidó családok, a következő században a gyulafehérvári után a legnépesebb zsidó közösségnek tudhatták magukat. Ma Marosvasarhelyen mintegy 200, köztiszteletben álló, zsidó vallású ember él. Korábban sokkal többen voltak, a XX. század közepén majd 6000 fő vallotta magát e felekezethez tartozónak. 1944 május-júniusában 7700 zsidót deportáltak Marosvásárhelyről és a környékről, közülük 5900 soha nem tért haza. A túlélők közül sokan menekültek a II. világháború után megalakult Izraelbe, így 2006-ban 210 zsidót regisztráltak a felmérések.

Zsinagóga

Nyitvatartási rend

A Nagy Zsinagóga a látogatók számára naponta 9-12.30 között van nyitva, a csoport érkezési ideje és mérete legalább egy nappal korábban való bejelentésével. Az érdekeltek látogatási szándékukat az alábbi telefonokon jelenthetik be: 0040 74500847, vagy 0040 265261810.

tovább »

Izrael-sarok

Az izraelsarokms.ro weboldal névadója

Soós Pál építőmester építette bérháznak. Nevét (Izrael) egy késõbbi tulajdonos​nak, pékmestern​ek köszönheti​.

 

Múzeum felhívás

Kedves olvasó!
      1. Kövesse a hitközség Facebook oldalán megjelenő híreket: Comunitatea evreilor din Tìrgu Mureş.
      2. A marosvásárhelyi zsidó hitközség, utóda egy két évszázados zsidó jelenlétnek, mely szerves része városunk történelmének. Ennek szeretnénk emléket állítani a közeljövőben megnyitandó zsidó múzeum által. A múzeum az Aurel Filimon (volt Iskola) utca 23 sz. alatti , a Nagy Zsinagóga melletti épületben fog működni. E cél érdekében kérjük szíves hozzájárulásukat, úgy tárgybeli (vallásos, kegyeleti, személyes, dokumentumok) mint anyagi vonatkozásban (természetesen, óhaj szerint, az adományozó neve szerepelni fog a kiállított tárgy mellett).
      Elérhetőségeink:
      Comunitatea evreilor din Tirgu Mures, str.Aurel Filimon nr.23, cod 540035, tel. +40 265216810
      E-mail comev_tgm@yahoo.com
      Bank:
      SWIFT code: RNCBROBU
      Banca Comerciala Romana BCR sucursala BCR Central Tirgu-Mures
      RO23RNCB0193015968180029 RON
      RO93RNCB0193015968180030 EUR
     
      Köszönettel:
      Dub László
      Diamantstein György
 

Hírek

 1. A Hitközség megnyitotta Facebook oldalát Tg.Mureș Jewish Community friends néven.
 2. A turisztikai irodák figyelmébe!
  A Marosvásárhelyi Zsinagóga látogatása esetén:
  • Kérjük, hogy érkezésüket telefonon +40 261 810 vagy email-en comev_tgm@yahoo.com jelezzék és 9:00 és 14:00 közöttre tervezzék a látogatást.
  • Kérjük az idegenvezetőket, hogy a Hitközségi irodáról vegyék át az adományként szolgáló belépőjegyeket (5 lej személyenként, csak 18 éven felüli látogatókra vonatkozik).
 

Az „Emlékmű a Marosvásárhelyi Zsidó Iskola 341 deportált diákjának emlékére” pályázati eredmény hirdetés

A rangsoroló bizottság a 20 pályamunkát elemezve a következő képpen döntött:

 1. II díj, 1500 lej : Nagy Maria Andrea
 2. Dicséret, 500 lei: Vida Krisztina
 3. Ez első és a harmadik díj nincs kiosztva. A pályázat határidejét meghosszabbítjuk szeptember 25-ig, új pályázatokat várunk.

A Zsidó Hiközség megköszöni a beküldött pályázati munkákat. Kérjük, hogy mindazok akik továbbra is részt akarnak venni, tartsák be a pályázati előírásokat (lásd
http:// izraelsarokms.ro).
     Felhívjuk a kedves jelentkezők figyelmet, hogy mint eddig is, a pályázat úgy a hivatásos, mint az amatőr képzőművészekének egyaránt szól.

Dr. Dub Vasile,
zsűri elnök

2014.07.16

 

tovább »

 

Új pályázat - Emlékmű a Marosvásárhelyi Zsidó Iskola 341 deportált diákjának tiszteletére

A Zsidó iskola 1923 október 30-án került átadásra, majd 1940 októberében átalakul hatosztályos „Zsidó Polgári Iskolá”-vá, amelynek igazgatója Stern József (aki túléli a deportálást, és Budapesten megalapítja a zuglói „Radnóti Gimnáziumot”).
      1944 áprilisában a tanítás megszűnt, és nagyrésze az akkori vagy volt diákok közül sosem tért vissza az Auschwitzi és más lágerek poklából (az elemiből deportált és vissza nem tért 341 gyermek és tanítóik névsorát lásd a melléket ábrán, amely egyik osztályterem látható).

 

 

 

1. ábra - Zsidó iskola

2. ábra - Emléktábla

Pályázati információk:

 1. Elhelyezés: Marosvásárhely, Horea utca és Ballada utca sarkán, az iskola főbejárata mellett (1. ábra).
 2. Az emlékmű témája: a tragikus esemény vizualizálása, az arra járók figyelmének felkeltése, az áldozatok számának kiemelése és annak a ténynek a hangsúlyozása, hogy mindnyájan 13 alatti gyermekek voltak.
 3. Kivitelezés:
  • Méretek: maximum 3 m hosszú, 1,5m magas
  • Anyagok: bronz, kovácsoltvas, márvány, fa
  • Ha lehet, az emlékmű foglalja magába az emléktáblát is (2. ábra)
 4. Becsült ára: maximum 5000 EUR
 5. Díjak
  • I díj    2500 RON
  • II díj   1500 RON
  • III díj  1000 RON
 6. Eredményhirdetés: 2014 július 10
 7. Leadandó iratok:
  • Az emlékmű leírása - max. egy A4-es oldal, doc., vagy pdf. állomány, magyarul, románul vagy angolul;
  • Az emlékmű tervrajza - minimum A4-es formátum;
  • Elhelyezés rajza - minimum A4-es formátum.
  • A kivitelezési költségek részletes leírása, amely az anyagok költségét mindenképpen tartalmazza;
  • Nyilatkozat a szerzői jogról (doc. állomány) letölthető innen;
  • A szerző személyes adatai: családnév, keresztnév, lakcím, telefonszám (mobil), email cím;
 8. A dokumentumok leadási határideje: 2014. július 1, meghosszabbítva szeptember 25-ig (postai feladási dátum)
 9. Elküldés:
  • Postai úton a Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség levélcímére Tg.Mureş, str. Aurel Filimon nr. 23; a borítékra írják rá:emlékmű
  • vagy e-mailben: e-mail: comev_tgm@yahoo.com címre
   címre a nyilatkozatot, leíró dokumentumot, a szkennelt rajzokat, a költségeket, ellátva a szerző aláírásával;
 10. Elérhetőségeink:
  • tel. 0265 261810, mail: comev_tgm@yahoo.com, weboldal:http://izraelsarokms.ro
  • A Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség székhelyén: cím Tg Mureş, Aurel Filimon utca 23 szám, hétfőtől-pénteking, 9-13 óra között.

tovább »

 

Elhalálozás

Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy Ausch Sándor, 2014 január 22-én eltávozott az élők sorából. Temetése január 24-én, 14 órakor lesz a Nyár utcai (str. Verii) zsidó temetőben.

      2014 január 24-én, pénteken utolsó útjára kísértük Ausch Sándort, a Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség tiszteletbeli elnökét.
     A temetésen tiszteletüket tették régi családi barátok, ismerősök, volt munkatársak és nagyon sokan a hitközség részéről. Búcsúztatót mondott a város polgármester, dr. Dorin Florea.
     Nagyon meghatóak voltak a családtagok, legfőképpen a fia, Ausch Emanuel és az unokája, Ina Weber(Ausch) búcsú szavai.
     A temetési szertartást Iancu Isidor tanár úr tartotta.

 
   


      Ausch Sándor 1922. február 2-án született Déván. Tanulmányait szülővárosában kezdte, majd Marosvásárhelyen és Kolozsváron folyatatta. 1943 októberében kötelező behívót kap a tasnádi munkatáborba. Utakat épített, elektromos vezeték-oszlopokat állított, a fronton pedig harci árkokat ásott. 1944 szeptemberében sikerül megszöknie a munkatáborból. Átmegy a fronton, és az orosz hadseregnek adja meg magát, abban a reményben, hogy felszabadítják. Sajnos, hadifogolyként az oroszok más zsidókkal együtt orosz lágerekbe viszik. Két évig ül fogságban a krimi félszigeten, és még két évig az odesszai lágerben. 1948 júliusában szabadul és hazatelepül Marosvásárhelyre. Itthon senkit sem talál, a családját és rokonait, 1944 tavaszán, mind Auschwitzbe deportálták és kivégezték.
      1950-ben megnősül és 2 gyereke születik, akik ma AEÁ-ban és Kanadában élnek családjaikkal együtt.
      1948-tól 1984-ig a Marosvásárhelyi Húsfeldolgozó Üzemben dolgozik, mint osztályvezető.
      1984 óta a Marosvásárhelyi Hitközség aktív tagja, kezdetben tanácsosként, majd titkárként tevékenykedett, 2005 és 2011 között pedig ő volt a hitközség elnöke.
      Az ő elnöksége alatt felújításra került a zsinagóga és 2003-ben felavatták a városközpontban a Holokauszt bronz szoborcsoportot. Sikerült megmentenie a lebontástól, sőt alapítványi segítséggel felújította a Hitközség hatókörében lévő települések, Dicsőszentmárton, Gyergyói és Segesvár, zsinagógáit.
      Mivel a hitközségnek nem volt hivatáson vallási vezetője, szombatonként, Pészah, Savuot és Szukkot alkalmával ő tartotta az istentiszteleteket.
      2007-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét vehette át Sólyom László elnöktől.
      2011 novemberében a Marosvásárhelyi Zsidóhitközség egyhangúan megválasztotta tiszteletbeli elnöknek.
      Rendkívüli ember volt, méltóságteljes vezető tulajdonságait ötvözte: bölcs, békülékeny, de kemény a fontos döntésekben. Veleszületett humorával mindig megnevettette a környezetét.
      Jó kapcsolatokban volt a Polgármesteri Hivatal és a Megyei Tanács vezetőségével egyaránt.
      De mindenek felett személyiségének legmeghatározóbb vonása a zsidó vallás és szellemiség, amelyben nevelkedett.

Nyugodjon békében!

Hitközség elnöke,
Dr. Dub László

 

A marosvásárhelyi zsidó iskola rövid története

A zsidó nevelés egyik oszlopa a tanulás, tanítás volt. Az első iskolák, a „chéderek” a vallásoktatásra helyezték a hangsúlyt. Ilyen jellegű magániskola működhetett a XIX-ik század második felében Beregi Náthán vezetésével (nem alátámasztott adat), majd később is, hiszen a XIX. század 70- es éveiben az izraelita hitközség tárgyalásokat folytat Pollák Nathannal azért, hogy a magániskoláját a hitközség kezelésébe adja át. Ez meg is történik, és 1880. szept.1-én az Iskola (volt Tyukszer, ma Aurel Filimon) utcai régi imaház udvarán megnyitják a zsidó elemi iskolát.

tovább »

 

A Nagy Zsinagóga

A marosvásárhelyi Iskola utcai zsinagóga Erdély egyik legnagyobb zsidó temploma, amit a századforduló környékén gyakran csak Nagytemplomnak hívtak, utalva a méretére. A Jakob Gärtner, bécsi építészmérnök tervei alapján épült eklektikus épület a városban élő vallásos zsidó közösség összefogásának tudható be, ezt bizonyítja az is, hogy a monumentális zsinagóga csaknem egy év alatt készült el.

tovább »

 

Felhívás a Zsidó múzeumsarok bővítésére

Tisztelt marosvásárhelyiek!
Egy kihaló félben levő kisebbség kéri az Önök segítségét ahhoz, hogy ittlétét, túl a szájhagyományon, a mendemondákon, az anekdotikus megjelenítésen kívül, dokumentárisan is bizonyítsuk. Voltunk, és (még) vagyunk. Megkérjük Önöket, hogy ily módon járulnának hozzá a bábszínházi zsidó muzeális sarok bővítéséhez (amely a volt zsidó kultúrházban lelt otthonra). Ha az Önök családjának tulajdonában van néhány dokumentum, fénykép, bármilyen adat, amely a marosvásárhelyi zsidósághoz kapcsolódik, kérjük, adományozzák (a küldött anyagot fénymásoljuk, és az eredetit visszajutatjuk Önöknek) elküldve be a következő címre: Aurel Filimon utca 23. szám, tel. 0265-261810.

Előre is köszönjük,
A Marosvásárhelyi Zsidó Hitközség nevében,
Dr. Dub László, elnök

 

Felhívás

tovább »

 

Orth. hitk. alapszabályai

A marosvásárhelyi orthodox hitközség alapszabalyai 1922

tovább »

Polgármesteri jelentés

Polgármesteri jelentés Marosvásárhely sz. kir. város közigazgatásáról 1909 első félév

tovább »

A zsidók státusza

A zsidók státusza - a romániai zsidó lakosok jogállására vonatkozó törvény határozat augusztus 9, 1940

tovább »