Următorul eveniment

 

Hanuka 5778

18 decembrie 2017.

Inițial întrunirea festivă a fost fixată pentru data de 15 decembrie 2017, având în program cuvântul membrilor delegați ai FCER , concertul formației de klezmerl din Oradea, însă datorită zilelor de doliu național (decesul regelui Mihai I) sărbătorirea a fost decalată pentru ziua de luni, 18 decembrie, ziua a șaptea a aprinderii lumânărelelor.

citește tot »

5778!

20-22 septembrie 2017

citește tot »

 

Hanuka 5778 (aceeași, și totuși diferită)

Inițial întrunirea festivă a fost fixată pentru data de 15 decembrie 2017, având în program cuvântul membrilor delegați ai FCER , concertul formației de klezmerl din Oradea, însă datorită zilelor de doliu național (decesul regelui Mihai I) sărbătorirea a fost decalată pentru ziua de luni, 18 decembrie, ziua a șaptea a aprinderii lumânărelelor. De ce a fost aceeași? Pentru că, ca în fiecare an s-a vorbit despre importanța luminii, care continuă să ne lumineze în ciuda tenebrelor întunericului, așa cum a subliniat dr.Dub Vasile, președintele comunității noastre.
      De ce diferită? Pentru că profesoar a de muzică Anna Karpelesz, originară din urbea noastră, dar trăind în Askhelon, aflată în Tg.Mureș, pe un fundal de muzică instrumente redate de pe cd-uri, ne-a încântat cu vocea ei școlită, caldă, omenească în cântece dedicate sărbătorii de Hanuka. Pentru că întâmplarea a făcut ca în aceeași seară să-l putem sărbători pe domnul decan de vârstă al bărbaților comunității, pe Rudolf Karpelesz (nenea Rudi) la împlinirea vârstei de 93 de ani.
      Cu întârziere, dar cu aceeași dragoste îi doresc Ad me'ah v'esrim (120 de ani în sănătate) și tuturor Hag hanukah sameach (Sărbătoare fericită de Hanukah)!!
      La anul, ne întâlnim tot acolo!!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
 
 

5778!

A venit toamna și pentru noi, NOUL AN. Și de această dată, cu aceste flori de sezon atașate, doresc tuturor coreligionarilor și cititorilor site-ului, KTIVA VE HATIMA TOVA adică UN AN BUN ȘI FERICIT!!

Gheorghe Diamantstein

 
 
 

Concert 2017

Relatarea de anul trecut am terminat-o cu speranța că, seria de concerte camerale din sinagoga din Tg.Mureș o să continue. Iată,în data de 14 august 2017, maestrul Alexandru Gavrilovici și echipa lui de muzicieni, participanți la Academia de vară de la Sighișoara, ne-au onorat cu un concert, care, iată a ajuns la cea de-a 5-a ediție. Au fost prezenți (pe lângă domnul Gavrilovici) muzicieni, care deja ne-au încântat în anii precedenți ca:Marie Trottmann, harpă - Elveția, Aurelian Băcan,clarinet - România, Vladimir Lakatos, vioară- Germania sau aflați la prima prezență ca: Momoko „floare de cais” Kawamoto, vioară -Japonia, Török Zsolt, violoncel - România. Programul s-a dovedit din nou unul estival, de vară (Kodály Z., Haciaturian A., Mozart - transcrieri ale unor arii celebre pentru clarinet și vioară, Dvorak, J. Ibert. Dacă mi se permite aș introduce și o notă personală: cel mai mult mi-a plăcut creația lui Kovács Béla „Hommage a Strauss” compusă pentru clarinet. Ceea ce m-a marcat în plus a fost sunetul viorilor. De ce? Nu știu. Poate acustica, vara, atmosfera... Nu am fost mulți, dar am savurat după-amiaza! La anul, tot aici!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
   
 

Holocaust 5777

Ca în fiecare an, de data aceasta în 28 mai, ne-am adus aminte de rudele, prietenii, coreligionarii noștri, care în luna mai a anului 1944 au fost târâți în ghetourile din oraș, apoi, după circa o lună, în camerele de gazare din Auschwitz. Au devenit fum, zburând spre eternitate. În sensul strict al cuvântului. Salamon Sámuel a rostit kadiș, iar Dub Vasile, președintele comunității, a dat citire numelor martirilor supraviețuitorilor prezenți (din păcate numărul lor este din ce în ce mai mic). Apoi am aprins lumânările memoriei și am depus o coroană de flori la monumentul Holocaustului.
      În luna mai trebuie să te naști, nu să treci în neființă!

Gheorghe Diamantstein

 
   
 

Pesah 5777

Dacă străbunii celor aflați în viață, astăzi au început acum milenii ieșirea din Egipt, noi am continuat-o prin intrarea...în sinagogă (foto 1), pentru rugăciunea în cinstea eliberării (foto 2,3,4). A urmat bucuria faptului de a fi împreună, a regăsirii ordinii („seder”) biblice. Am invocat intervenția divină, ne-am amintit, am cântat (mai bine zis au cântat Salamon Sámuel și Karpelesz Anikó), am mâncat azimă și bunătățuri anexate, și ca întotdeauna, am sporovăit. A fost ( și din această cauză) bine...(foto 5,6,7,8,9,10) Mulțumiri tuturor celor care ne-au făcut părtași la această sărbătoare!! (foto 11,12)

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
     
     
 

Purim 5777

S-a mai scurs un an și ne-am reunit din nou, să ne bucurăm. Pentru că datorită intervenției Esterei nu am dispărut ca neam, deși ar fi vrut acest lucru Haman, inițiatorul primului genocid al coreligionarilor noștri, acum câteva milenii. Atunci istețimea, curajul, frumusețea, poate chiar și dragostea au intervenit pentru a zăgăzui tragicul eveniment. Amintirea acestui fapt o sărbătorim în fiecare an, de aceea au fost prezenți membrii comunității evreiești și prietenii lor în data de 10 martie 2017, la sinagogă. A fost de față și o mică delegație a binefăcătorilor noștri scoțieni, Athnee Waldman, Collin Black, Geoffrey Berd și soția lui, Anthea. Aici amintesc cu vădită bucurie și mândrie că în data de 19 mai 2017, regina Elisabeta a II-a a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord o va decora pe Athnee Waldman, pentru meritele deosebite dobândite în ajutorul acordat supraviețuitorilor Holocaustului. Puținii supraviețuitori din Tîrgu Mureș pot dovedi cu prisosință meritele lui Athnee ! După rugăciunea rostită de Salamon Sámuel și scurta aducere aminte prezentată de dr. Dub Vasile președintele comunității, a urmat punctul culminant al serii, concertul foarte reușit al formației de klezmer ”Mazel Tov” din Cluj, garnisit cu consum de ceai și humentaș tradițional. Ca și în ceilalți ani am fost prezenți la o manifestare caldă și veselă totodată!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
   
 

Hanuka, sărbătoarea luminii, 5777

În data de 29 decembrie 2016, sinagoga din Tg.Mureș s-a dovedit din nou „luminată” Exteriorul, de lumânărelele de Hanuka, interiorul, de simțământul preumblător la inimă, că cei prezenți în sinagogă (nu știu cum se întâmplă, dar cu cât suntem mai puțini, cu atât șirurile de bănci de rugăciune sunt tot mai pline, e drept cu simpatizanți de-ai noștri), care au lăsat treburile cotidiene pentru a fi prezenți la sărbătoarea Noastră ! Ca introducere, dr. Dub Vasile, președintele comunității a schițat programul serii și le-a urat bun venit celor prezenți și oficialităților din țară (au fost prezenți Schwartz Róbert președintele comunității evreiești din Cluj și pe Andreea Ghiță, tot din Cluj, membri ai Federației Comunităților Evreiești din România). Scurta rugăciune de Hanuka a fost rostită de Salamon Sámuel, lumina a fost aprinsă de nepoata domnului Spitzer, după care a lut cuvântul domnul Eduard Kuferberg în numele F.C.E.R . Dânsul a vorbit despre minunea de Hanuka, de crezul întărit de lumina lumânărilor, le-a urat Crăciun fericit creștinilor prezenți, dar în același timp le-a cerut celor prezenți să se gândească la faptul că ONU (în condițiile abținerii SUA) a votat pentru a incrima Israelul, ca țară expansionistă, dominatoare.
      După gândurile dr.Dub Vasile privind sărbătoarea de Hanuka a urmat punctul culminant al serii, concertul formației de klezmer „HAKESHET” („Curcubeu”) din Oradea, care timp de mai mult de oră și jumătate i-a încântat pe cei prezenți. Aprecierea programului; aplauzele fără de sfârșit, atmosfera caldă și prietenoasă creată!
      Ne-am simțit foarte bine
     . Mulțumiri celor prezenți, organizatorilor.
      Un pic cam târziu, totuși; Hag Hanukkah Sameah !

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 

Bereshit 13 Bar Mizva

Presupun că mulți nu înțeleg titlul de mai sus, așa că în cele ce urmează încerc explicația lui.
      Federația Comunităților Evreiești din România împreună cu JDC (Comitetul de Ajutorare Evreiesc) de câțiva ani a inițiat un șir de conferințe în cadrul Universității Comunității Evreiești Europene. despre religia și identitatea iudaică. Aceste conferințe s-au ținut (și o să se țină) în diferite orașe ale țării. La a XII-a întrunire s-a hotărât ca gazda evenimentului jubiliar, al, XIII-lea, de Bar Miztva (a majoratului!!) să fie urbea noastră. Au fost prezenți aproape 400 de participanți în frunte cu dr. Aurel Veiner președintele F.C.E.R, rabinul-șef Rafael Schaffer, președintele JDC România Israel Sabag. Evenimentul a presupus foarte multă muncă și dăruire, în care alături de JDC comunitatea evreilor din Tg.Mureș a participat din plin. Mulțumiri speciale președintelui comunității dr. Dub Vasile, lui Samuel Salamon, lui Rosenberg Dezideriu, lui Negrea Iulia și multor altor colaboratori.
      Dezbaterile sesiunii s-au concentrat în jurul tematicii „Tikkun Olam -repararea lumii” dezbătându-se principii morale ca: „Hesed” - acte de bunătate, „Kavod” - onoare,respect, „Tzedaka”- ajutor celor nevoiași, „Midot” - virtute. În cele câteva zile au ținut prelegeri profesori cu renume din Israel: prof.Brick Yitzhak, prof. Benjamin Ish Shalom, dr.Shmuel Faust, dr. Rivka Kneller. Pe lângă expuneri și dezbateri referitoare la temele amintite, programul celor prezenți a cuprins și vizita orașului, dar evenimentul deosebit l-a reprezentat „Kabalat Șabat”-ul (primirea zilei de șabat). Autorul prezentelor rânduri nu a văzut în viața lui o asemenea adevărată SĂRBĂTOARE în care atâția evrei să se fi bucurat prin rugăciune, dans, aplauze, cântece de venirea zilei de Șabat. A fost un adevărat EVENIMENT!
      „Havdala” (ieșirea din șabat, despărțirea sărbătorii de zilele de cotidian) trebuia ținută în piața teatrului, dar vremea potrivnică i-a obligat pe organizatori să mute mica sărbătoare în restaurantul hotelului „Prezident” unde a avut loc și cina de despărțire. Nici aici însă nu au lipsit voioșia și buna dispoziție. Corolarul evenimentului a fost prestația formației de kletzmerl din Oradea, iar în pauză, ca un specific local, formația „Nefelejts - Floare de nu mă uita” din Gornești i-a încântat pe cei prezenți cu dansuri țigănești.
      Duminică, după ultima dezbatere din program, a urmat închiderea festivă. Sunt mândru a Vă informa că, potrivit părerilor auzite, dar consemnate și în mod oficial, ediția de la Tîrgu-Mureș s-a dovedit cea mai reușită dintre toate cele. Nu știu dacă este așa, dar a fost nemaipomenit, nu numai declararea, dar și simțirea evreimii mele.

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
     
 
 

5777 Shanah Tovah

5077
      Iarăși este sfârșit de săptămână, dar de data aceasta doar artât:
      Shanah Tovah (La Mulți Ani)!!!! tuturor cititorilor ai site-ului.

 

Vizita prietenilor din Zalaegerszeg (Ungaria)

Sfârșitul lunii septembrie s-a dovedit unul plin de evenimente. După depunerea pietrei de constituire a muzeului evreilor din Tg.Mureș, între 22 și 25 septembrie comunitatea locală a primit vizita membrilor cercului de „Prietenie cu Izrael” din Zalaegerszeg (Ungaria). Scopul vizitei actuale a fost căutarea unor modalități de curățire, de punere în valoare, pentru eventualii vizitatori, a cimitirului sabatarienilor din Bezidu Nou - Mureș. Deși la masa rotundă inițiată de președintele comunității din Tg.Mureș dr.Dub Vasile nu au fost prezenți toți invitații, cei prezenți (delegația din Zalaegerszeg în frunte cu președintele Siklósi Vilmos, consilierul primarului din Tg.Mureș, Csegzi Sándor, preotul unitarian pensionar Szombatfalvi József, președintele asociației Bezidu-Nou, preotul unitarian Nagy László, preotul reformat Szabó László, actorul Kárp György.ai cărui bunici au trăit ca sabatarieni în acest sat, membri ai comunității din Tg.Mureș) și-au manifestat dorința implicării (proiecte,voluntariat,sponsorizări) în îmbunătățirea situației actuale (din păcate autorul rândurilor de față nu a putut fi prezent la consfătuire, de aceea lipsește imortalizarea întâlnirii). A doua zi delegația din Zalaegerszeg a vizitat castelul Teleki din Gornești, iar duminică a făcut o excursie la salina din Turda. Sperăm că zilele petrecute aici au fost fructuoase și pline de conținut, astfel că așteptăm continuarea lor...

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
   
 

Muzeu

În data de 18.IX.2016 membrii prezenți ai comunității au luat parte la un eveniment deosebit. S-a pus piatra de temelie a viitorului muzeu al evreimii din oraș, muzeu care va lua ființă datorită donației deposebite a lui Tusa Etelka. (de fapt cărămida pe care au fost inscripționate numele donatorilor: Chirvăsuță Mircea și Judit, Tusa Ádám și Etelka a fost încastrată în zidul unui imobil existent). Doamna Tusa Etelka a arătat că deși este originară din Dej, în urma absolvirii facultății de medicină și a căsătoriei cu dr. Tusa Ádám, a devenit pe deplin târgu-mureșeancă. Președintele Comunității Dr. Dub Vasile și-a exprimat mulțumirile pentru donație și a arătat că pe lângă amintirile în piatră ale evreimii din oraș, dorim să prezentăm crâmpeie din viața lor, a celor care au luat parte din plin la viața economică, socială, culturală a orașului. Momentul festiv a fost urmat de un prânz gustos (pregătit de Rigó Ibolya, Negrea Iulia, Rosenberg Dezső, Rosenberg S. Ildikó) și de o după amiază relaxa(n)tă.
      Sperăm că primăvara anului viitor vom lua parte la inaugurarea muzeului!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 
 

Concert cameral

Aproape exact la un an de la concertul de anul trecut, în data de 15 august 2016, datorită bunăvoinței și amabilității domnului Alexandru Gavrilovici, sinagoga din oraș s-a dovedit din nou a fi un loc perfect pentru un concert de muzică de cameră. Cvartetul cameral alcătuit din Alexandru Gavrilovici,Elveția - vioară, Marie Trottman,Elveția - harpă, Alexandru Băcan, Cluj-clarinet și Stéphane Gianpellegrini, Luxemburg - violoncel a interpretat opere compuse de Ravel, Villalobos, Enescu, Bartók, Honegger. Mie personal cel mai mult mi-au plăcut „Allegro de concert pentru harpă” de G. Enescu și „Klezmeriada” compusă special pentru această seară de A. Băcan.
      Avem promisiunea continuării concertului anul viitor.
      Mulțumim artiștilor și iubitorilor de muzică prezenți!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 

Flori

Stimate cititor,
      Fotografiile nu reprezintă un eveniment, doar un fapt. Așa arată plantele „filosemite$rdquo; la intrarea sudică a sinagogii!!!!.....

Gheorghe Diamantstein

 
   
 

Lag Baomer 5776

Stimate și iubite cititor de site,
      Nu doresc și nu vreau să Vă răpesc timpul cu importanța zilei. Cine este interesat poate să (re)citească pe pagina noastră de Evenimente. Partea esențială este reuniunea prilejuită, discuțiile purate în legătură cu trecutul, prezentul, dar mai ales cu viitorul !!!! Neapărat trebuie să amintim numele celor (fără de care am rămas fără o întâlnire așa de plăcută) (enumerarea este strict alfabetică, căci toți ar trebui nominalizați în prima linie): tanti Ibi, Nagy Albert, Negrea Iulia, Rosenberg Dezső, Salamon Sámuel.
      Ne-am simțit bine împreună !!!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
     
     
     
   
 

Holocaust 5776

Anul acesta ziua de 22.V. a fost ziua pioșeniei față de martirii Noștri, duși în luna iunie a anului 1944, într-un drum fără întoarcere. Tristă este comemorarea alor noștri (rude, prieteni, vecini sau oarecare), dar mai trist este faptul, că din an în an din ce în ce mai puțini trăim, să ne aducem aminte.

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
     
 

Pesah 5776

Ne-am dovedit a fi (încă odată) evrei iubitori de „ordine” („rânduială”) de vreme ce am sărbătorit împreună seara de Seder („Rânduială”) cu care au început zilele Pesahului, adică amintirea zilelor de eliberare ale poporului nostru. S-au rostit rugăciunile corespunzătoare (mulțumită lui Salamon Sámuel) și am participat la o masă tradițională, cei mai vârstnici, mai tineri și și mai tineri (vezi fotografiile). Ne-am simțit bine împreună!!!!!!
      Hag Pesah Sameah!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
   
 

Purim 5776 (2015 - 2016)

În data de 25.III.2016, conform tradiției încetățenite, în sinagoga din Tg. Mureș ne-am adus aminte de evenimentele petrecute acum 2.500 de ani, adică ne-am înveselit cu ocazia sărbătorii de Purim. Evenimentul a fost în același timp tradițional și deosebit.
      De ce tradițional? Pentru că Salamon Samuel a rostit rugăciunea pentru această seară și pentru că, Dub Vasile, președintele Comunității a evocat în câteva cuvinte faptele care au dus, datorită intervenției Esterei, la salvarea evreilor în imperiul persan al lui Xerxes.
      De ce deosebit? Pentru că domnul Dub a făcut referire la evenimentul de senzație sec. al XXI, privind descoperirea undelor gravitaționale, unde prevăzute acum 100 de ani de către savantul Einstein. Cu această ocazie a citit un fragment din scrisoarea lui Einstein către fiica lui, Lieserl, din care citez „Există o forţă extrem de puternică, pentru care, cel puţin până în prezent, ştiinţa nu a găsit o explicaţie formală. Este o forţă care include şi guvernează totul, este chiar în spatele oricărui fenomen care are loc în univers şi încă nu a fost identificată de noi. Această forţă universală este IUBIREA. Când cercetătorii au investigat o teorie unificată a universului, au uitat cea mai puternică forţă nevăzută. Iubirea este Lumina, care îi luminează pe cei ce o oferă şi o primesc. Iubirea este gravitaţie, deoarece îi face pe unii oameni să se simtă atraşi de alţii. Iubirea e putere, deoarece multiplică tot ce avem mai bun şi oferă umanităţii şansă de a nu pieri în propriul egoism orb. Iubirea expune şi revelează. Pentru iubire noi trăim şi murim. Iubirea e Dumnezeu şi Dumnezeu este Iubire”
      Seara a continuat cu spectacolul oferit de formația „ Bucharest Kletzmer Band”. Timp de o oră au vitalizat pe cei mai bătrâni, generația de mijloc și chiar și pe cei mai tineri (pentru că au fost și ei prezenți - vezi filmulețul). Au interpretat muzică hasidică și est-europeană într-un mod profesionist, în același timp vesel (ca de Purim), antrenant și optimist. A fost un spectacol deosebit ! Așteptăm să îi revedem !
      Mulțumiri în același timp celor care ne-au asigurat hrana materială (ceai, humentaș): Negrea Iulia, Rosenberg Dezideriu, Nagy Albert și alții.
      Hag Purim Sameach !!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
     
     
     
 
 

Hanukah 5776/2015

Acum un 365 de zile relatam despre faptul că ne vom reîntâlni peste un an. Așa s-a și întâmplat, doar că puțin diferit față de ceea ce crezusem că va fi. Am fost mai puțini (dar la fel de sufletiști), sărbătoarea Luminii s-a prezentat dintr-un alt unghi de vedere și alți interpreți ne-au pigmentat sărbătoarea.
      Amănunte. A fost seara, orele 19, când Sámuel Salamon a rostit (scurta) rugăciune de Hanukah, nepoata domnului Spitzer a aprins a treia lumânare de Sărbătoare,, cantorul federației din București, Emanuel Pusztai, a interpretat câteva melodii de Hanukah, doamna Éva Galambos, în numele Federației Comunităților Evreiești din România, a înmânat cadouri pentru cei mici (nu-mi aduc aminte de așa un număr mare de prichindei prezenți în sinagogă), apoi luând cuvântul domnul Eduard Kupferberg, secretarul cancelariei rabinice din România și domnul Dub Vasile (fostul și realesul președinte al comunității noastre). Dacă domnul Dub s-a referit la sărbătorile religioase din luna decembrie, d-l Kupferberg și-a exprimat câteva gânduri în legătură cu sorgintea aprinderii lumânărilor de Hanukah. Ne-a explicat, că de-a lungul timpului au fost enunțate două teorii privind cutuma aprinderii lumânărălelelor: a școlii rabinice Shammai, care considera că în prima zi trebuie aprinse opt lumânări și să se meargă în ordine descrescândă, argumentând că adevărata viață religioasă s-a stins odată cu distrugerea Templului, și cea școlii rabinice Hillel, care susținea exact contrariul, subliniind faptul că ordinea crescândă reprezintă un nou început. Față de acest sens și-a declarat afilierea și domnul Kupferberg, subliniind că sărbătoarea din acest an reprezintă un (nou)început și în viața comunității (datorită alegerilor din cadrul comunității care au avut loc cu câteva ore înainte de marcarea sărbătorii). Seara s-a încheiat cu concertul susținut de prietenii noștri, membrii cvartetului „Tiberius”, care au interpretat într-un mod deosebit creație a lui Mozart și melodii de sorginte evreiască. A fost deosebit de frumos și încântător pentru suflet. Mulțumiri „actorilor” și participanților.
      Hag Hanukah Sameah Tuturor cititorilor doresc sărbători de Hanukah fericite !

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
     
 

Tango nocturn în sinagogă

Sinagoga din Tîrgu Mureș își deschide din ce în ce mai des porțile pentru evenimente culturale și în fața publicului larg. Așa s-a întâmplat și în data de 14 XI. 2015, sâmbătă, după ivirea stelelor, când cvartetul Tiberius (Molnár Tibor vioară, Lokodi Károly vioară, Molnár József violă, Zágoni Előd violoncel) completat de cântecul la pian al lui Bordos Kinga și soloul de voce al lui Koszorus Krisztina a încântat auditoriul cu concertul întitulat „Tango la Noche”. Cei prezenți nu am fost mulți, lucru explicabil prin mulțimea de evenimente care au avut loc în același timp: expoziție de carte, prezentări de cărți, piese de teatru, concert de jazz în fosta casă de cultură,a evreilor, actualul teatru „Ariel”. Nu-i nimic, cei prezenți ne-am delectat cu melodii armonioase, ritmuri spaniole și sud-americane. Sper că data viitoare sonorizarea va fi mai bună.
      Mulțumiri artiștilor, publicului.

Gheroghe Diamantstein

 
     
 

Se lărgește clubul celor având 90 de ani!!!

În data de 31 octombrie 2015 am sărbătorit-o pe doamna dr. Tusa (născută Hirsch) Etelka, tanti Eta, cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani. Fotografiile anexate stau mărturie dragostei cu care a fost înconjurată această membră a comunității,de altfel dotată cu un deosebit simț al umorului. După câteva cuvinte rostite de dr. Dub Vasile, președintele Comunității, în care a schițat etapele importante ale vieții sărbătoritei, tanti Eta ne-a povestit pe scurt despre deportare, despre viața împlinită de soție și despre zilele actuale când trăiește singură, dar nu în singurătate, datorită departamentului de asistență socială al Comunității, care îi fac zilele mai ușoare și mai senine.
      La Mulți Ani dragă tanti Eta!!!

Gheroghe Diamantstein

 
     
     
 

Roș Hașana 5776/2015

A început înscrierea în Cartea Vieții - ce ține până la Iom Kipur -, ceea ce înseamnă începutul Noului An Evreiesc. La aceasta s-au gândit cei prezenți la rugăciunea în sinagoga din Tg Mureș din data de 13.IX.2015, și asta am sărbătorit - o cu masa comună (cu un gust deosebit de bun, pregătită de Rosenberg Dezideriu și Salamon Sámuel). Totodată ne-am bucurat de prezența musafirilor noștri din Israel, S.U.A., ca și a prietenilor noștri creștini.
      L'Shanah Tovah !!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
   
 

Întâlnire 2015

Pornind de la o idee a președintelui comunității, dr. Dub Vasile, în data de 5.IX.2015 a avut loc o întâlnire a evreilor originari din Tg.Mureș. Am sperat la mai mulți participanți, dar și așa, cei rămași în urbe au putut schimba amintiri, vorbe , impresii cu coreligionarii noștri veniți din Germania, Anglia, Israel, Ungaria. Discuțiile au fost alimentate de șoletul tradițional pregătit așa cum se cuvine de Rosenberg Dezideriu și Simion Ildikó udat cu un pahar de vin roșu. Fără îndoială punctul culminant al serii l-a reprezentat concertul organizat de către Incze Jutka (Germania), de melodii evreiești din estul Europei. Mulțumiri instrumentiștilor strânși „peste noapte” fără ore de repetiții, dar care au încântat cu programul lor klezmer asistența din sinagogă:Benjy Fox,contrabas - U.S.A.,Incze Péter, clarinet - Germania, Lokodi Károly, vioară - Tg.Mureș, Keresztesi Tekla, solistă - Tg.Mureș. A doua zi, mult mai puținii strânși în curtea sinagogii au dezbătut viitorul evreimii din oraș. S-au purtat aprige discuții, dar a fost chiar tonifiant. Mulțumiri artiștilor, „bucătarilor”, organizatorilor.Va urma? Sper că da!!!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 
 

Ne întâlnim în 5 septembrie la Tg-Mureș!

Între 4-7 septembrie a. c., Comunitatea dorește să organizeze o întâlnire a evreilor originari din Tg-Mureș.
Un program provizoriu (așteptăm sugestiile Dvs.) ar fi:

  • o întâlnire prealabilă în 4 septembrie, vineri d. m. sau sâmbăta, la ora 10 (șabat);
  • o reuniune în curtea comunității, cu mâncare și băutură, răcoritoare, muzică, ping-pong, duminică, 6 septembrie, de la ora 12
  • Contribuție proprie 50 lei sau 10 EUR

Așteptăm propunerile și sugestiile voastre.
Contact: telefon +40 261 810 email: comev_tgm@yahoo.com pagină web: www.izraelsarokms.ro sau Facebbook Tg.Mures Jewish Community Friends.

Președinte,
Dub Laci
 

 

Concert cameral, pentru a treia oară,

Se pare, că ceea ce a fost o speranță acum un an, s-a adeverit,, și sinagoga din Tîrgu-Mureș a devenit un spațiu „tradițional” pentru concertele estivale. Aceasta, datorită maestrului violonist Alexandru Gavrilovici născut în România, dar actualmente trăind în Elveția, creatorul și sufletul unei școli de vară de perfecționare din Sighișoara. Mulțumită lui, și a invitaților săi ( Marie Trottman, Elveția - harpă, Guillermo Pastrana, Spania - violoncel, Aurelian Băcan, Cluj - clarinet, Lakatos Vladimir, Sighișoara - violă) am fost părtașii unui adevărat concert estival și iudaic în același timp.
      Mulțumiri invitaților și melomanilor prezenți. Ne revedem cândva în august 2016!

Gheorghe Diamantstein

 
     
 
 

Aniversarea a 70 de ani de la eliberarea lagărului de la Auschwitz

Ca în fiecare an, Comunitatea evreilor din Tîrgu-Mureș își aduce aminte de coreligionarii noștri duși spre drumul fără întoarcere al anului 1944. Comemorarea din acest an s-a dovedit a fi una deosebită, datorată prietenilor noștri scoțieni, datorită fundației „Trust - Tîrgu – Mureș”. Ei au fost cei care au reușit angajarea chiar și a primăriei orașului în comemorare.
      În 4 iunie 2015, în Sala de Oglinzi a Palatului Culturii, președintele Comunității noastre dr. Dub Vasile și d-l Peti András, viceprimarul urbei noastre au evocat evenimentele de atunci. Doamna Diamantstein Susana, supraviețuitoare a Holocaustului, a exprimat gratitudinea față de ajutorul material și moral cu care fundația ajută supraviețuitorii din oraș, după care instituția primăriei a oferit celor în drept diplomele de onoare și comemorare pregătite de Comunitate.
      Sâmbătă, 6 iunie a avut loc spectacolul festiv dedicat celor care au fost deportați în luna de vară iunie, acum 71 de ani. Festivitatea a s fost deschisă de către dr. Dub Vasile după care d-l viceprimar Peti András a vorbit despre golul lăsat de dispariția evreimii locale. Istoricul, publicistul, scriitorul Spielmann Mihály a evocat locul și rolul confraților noștri în istoria ante-,inter- și postbelică a orașului,doamna Tusa Etelka, o altă supraviețuitoare a grozăviilor de atunci și-a depănat câteva din amintirile ei tulburătoare, iar Ethne Woldman a vorbit despre aplecarea și dragostea Comunității din Scoția față de cea de aici, de respectul și dragostea cu care sunt întâmpinați de fiecare dată. A urmat poate cel mai cutremurător moment al evocării, când 6 supraviețuitori, însoțiții de 6 prieteni creștini au aprins lumânările - era sâmbătă - amintirii martiriului rudelor noastre. Evocarea a fost pigmentată de cântecele, melodiile evreiești interpretate de profesorii și elevii Liceului de arte din oraș, ca și de recitările din lirica poeților Radnóti Miklós și Izsák Márta. Singurul fapt care a lăsat un gust amar autorului rândurilor de față a fost lipsa primarului localității, de la ambele evenimente comemorative.
      A doua zi (duminică) prietenii scoțieni au aprins lumânările eternității la mormintele și memorialul celor 126 de evrei uciși la Sărmașu Mare în septembrie 1944, după ce România a trecut de partea aliaților și când debarcarea din Franța a deschis un front larg aliaților de a sfârși cu regimul nazist.
      În cele din urmă vreau să menționez numele celor fără de care șirul de evocări nu ar fi avut loc: Ethne Woldman, David Bishop, Colin Black, fundația &bquo;Trust - Tîrgu – Mureș&dquo; doamna prof. de pian, coordonatoarea părții muzicale Szőnyi Márta și nu în ultimul rând, organizatoarelor principale, doamnelor Ambrus Zsuzsa și Nagy Katalin.

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 

Aducere aminte la sinagogă

Sinagoga din Tîrgu Mureș și-a deschis din nou porțile în data de 24 mai, cu ocazia unui spectacol comemorativ, dedicat unor scriitori evrei, membri ai societății literare interbelice „Helikon”. Evenimetul a fost organizat de către fundația „Helikon-Kemény János” Cei prezenți au fost salutați de către Diamantstein Gheorghe din partea comunității. El a transmis auditoriului o urare de sărbătoare fericită a Rusaliilor, adăugând că și pentru evrei este o zi de sărbătoare, fiind ziua de Shavuot, ziua în care sărbătorim primirea Torei și a celor zece porunci. Prin acest act am devenit poporul ales. Cât de „aleși” am fost o dovedește pe lângă soarta a milioane de coreligionari și cea a lui Karácsony Benő, Ligeti Ernő, Lakatos Béla morți tragic în 1944. Despre viața și activitatea lor a ținut o prelegere deosebit de meșteșugită și frumoasă, scriitorul și publicistul.
      Sebestyén Spielmann Mihály,cât și despre modul în care o societate până atunci tolerantă a putut să marginalizeze, apoi să desființeze tragic și brutal o comunitate asimilată cetățenesc, deosebită doar prin rit și crez.
      Membrii cvartetului de coarde Tiberius (Zágoni Előd - violoncel și Lokodi Károly - vioară) au interpretat două fragmente din creația lui J. S. Bach, iar Szabó Dániel și actrița Kilyén Ilka au citit din operele scriitorilor amintiți. În încheiere aceeași Kilyén Ilka le-a mulțumit celor care au contribuit la reușita evenimentului și comunității evreiești care a asigurat locația unei pioase aduceri aminte a celor „uciși de timp, istorie, răutatea umană”.

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 

Lag Baomer 5775

Lag Baomer sau Lag Báomer. În Israelul antic în această perioadă (de obicei în luna mai) începea secerișul, mai întâi al orzului, apoi al grâului. Numărătoarea (omer) se făcea prin adunarea spicelor(7) în snopi(7). Bucuria secerișului de odinioară a fost umbrită de înfrângerea răscoalei conduse de legendarul Bar Kochba și răzbunarea sângeroasă a romanilor asupra evreilor (anul 135). Talmudul face doar referire la moartea a 24.000 de învățăcei ai lui Rabbi Akiva, morți în urma unei epidemii (ciumă ?). Doar în a 33-a zi a numărătorii omer nu au fost morți înregistrați (probabil a fost ziua unei victorii a evreilor)(sursă – internet)

Sărbătorirea în comun a Lag Baomer începe să devină tradiție și în cadrul comunității noastre. Așa s-a întâmplat și anul acesta, în ziua de 7 mai, când în curtea sinagogii, de la mic la mare și la mai mare (vezi foto), am stat de vorbă, am mâncat, am băut (cu măsură), dar în primul rând am fost împreună!
      Mulțumiri deosebite lui Rosenberg Dezideriu, Negrea Iulia și noului, dar foarte activului membru al comunității, Salamon Sámuel.

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 

Pesah 5775

Ivirea stelelor în data de 3 aprilie 2015, a însemnat și începutul uneia dintre cele mai importante sărbători ale noastre, sărbătoarea Pesah-ului și al primei seri, cea a Seder-ului. De ce ne amintim în această sărbătoare ? De plecarea din Egipt, „cînd îl veți mînca, să aveți mijlocul încins, încălțămintele în picioare, și toiagul în mînă...”, de elberarea noastră și dobândirea libertății de a putea alege Tora și învățăturile ei.
      Conform obiceiului s-a citit din Hagada și am consumat cina, așa cum este rânduit de „Seder” („ordine”), neuitând nici cele patru de vin (obligatorii de data aceasta).
      A fost o seară plăcută, dovedită și de melodiile care au răsunat, prin viu grai!!
      Dorim tuturor:Hag Pesah Sameah!

Gheorghe Diamantstein

 
     
   
 

Supraviețuitori ai Holocaustului decorați în Tîrgu-Mureș

În ziua de 6 martie 2015, în Sala Oglinzilor a Palatului Culturii din Tg. Mureș, prefectul dr. Lucian Goga i-a decorat pe Asztalos Erzsébet, Mármor Márta(a fost prezentă fiica ei, Mármor Inke), Tusa Etelka, cu Ordinul ”Serviciu Credincios” în rang de cavaler, în numele Președintelui României, Klaus Iohannis. Acești supraviețuitori ai Holocaustului nu au putut fi prezenți în 27 ianuarie 2015, la București,la ceremonia ocazionată de ”Ziua Holocaustului”(eliberarea lagărului de la Auschwitz).Domnul prefect a declarat că, ca și reprezentant al guvernului consideră ca o datorie de onoare comemorarea victimelor Holocaustului. După un minut de reculegere, președintele Comunității evreiești din Tg.Mureș, dr. Dub Vasile i-a mulțumit președintelui republicii și prefectului de Mureș decorațiile primite și faptul că aceste persoane nu au fost lăsate pradă uitării. Apoi, a luat cuvântul ziaristul Radu Bălaș, autor al cărții „Teroare de 370 de zile” în care, prin reportajele făcute cu supraviețuitori ai Holocaustului a redat grozăviile petrecute atunci. Primarul dr. Dorin Florea i-a mulțumit evreimii din trecut și prezent pentru aportul adus moștenirii culturale a orașului. În final, doamna Tusa Etelka și-a exprimat speranța că o asemenea oroare nu se va repeta niciodată.

Gheorghe Diamantstein

 

Purim 5775

La invitația d-lui ing. Tiberiu Roth, președintele Comunității Evreilor din Brașov,un grup de 18 membri ai comunității noastre a participat marți, 4 martie, la celebrarea Purim 5775 împreuna cu comunitatea brașoveană. Atmosfera de sărbătoare, creată și întreținută de cele două coruri ale CE Brașov, citirea Cărții Esterei, cina festivă, toate au contribuit la reușita acestei celebrări, la mai buna cunoaștere reciprocă a celor două comunități.

Gheorghe Diamantstein

 

Nenea Rudi 90!

Alți doi membri ai micii noastre comunități a împlinit vârsta de 90 de ani: Karpelesz Rudolf (nenea Rudi) și Naftali Iolanda (tanti Baba). Evenimentul a vrut să fie marcat de către conducerea comunității în cadrul unei, pot spune devenită tradițională, mici reuniniuni aniversare. Din păcate tanti Baba nu a fost prezentă, dar pe nenea Rudi l-am putut felicita, în data de 1 februarie 2015.
      Președintele comunității Dub Vasile a ținut să amintească de cei 70 de ani scurși de la eliberarea lagărului de la Auschwitz urmat de un moment de reculegere în amintirea martirilor noștri, după care doamna Diamantstein Zsuzsa a povestit în câteva cuvinte decorarea ei cu Ordinul “Serviciul credincios“ în rang de cavaler, ca supraviețuitoare a Holocaustului, ordin conferit de către președintele statului, Klaus Iohannis.
      După care a urmat adevărata sărbătorire a sărbătoritului cu flori, cadou, tocăniță și tort. Punctul culminant l-a constituit recitarea poeziei lui Kosztolányi Dezső “Beție în zori“ de către actrița Mende Gabi. Afară a reînceput iarna, dar noi simțeam căldura (la propriu și la figurat).
      Mulțumiri celor de la care a pornit ideea și celor care au contribuit la punerea ei în practică, adică lui: Negrea Iulia, Dub Vasile, Rosenberg Dezső, tanti Ibi, Albi

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 

Holocaust 70

În data de 23 ianuarie 2015 președintele României, Klaus Iohannis, a decorat șapte persoane supraviețuitoare ale lagărului de exterminare de la Auschwitz- Birkenau cu Ordinul “ Serviciul Credincios“ în rang de cavaler. Au fost decorate: Asztalos Erzsébet (Tîrgu Mureș), Mármor Márta (Tîrgu Mureș),Székely László (Cluj),Tusa Etelka (Tîrgu Mureș),Bóné Gabriella (Oradea), Braun Viora (Oradea) și Diamantstein Zsuzsa (Tîrgu Mureș), dar numai ultimele trei au fost prezente la înmânarea decorației în data de 27 ianuarie, ziua comemorării eliberării lagărului.
      În cuvântarea sa, președintele României a subliniat că “evreii de aici, care au fost deportați în Transnistria sau Auschwitz, au fost victimele politicii antisemite,rasiste,discriminării vinovate... România prin ceea ce a făcut în ultimii ani pentru recunoașterea holocaustului, și-a însușit lecția istoriei, a înțeles că trebuie să acționeze împotriva uitării, împotriva tuturor formelor de intoleranță, împotriva rasismului, antisemitismului, xenofobiei“ În scurtul ei răspuns doamna Diamantstein Zsuzsa și-a exprimat recunoștința că nu au fost uitați cei care au trecut prin grozăviile deportării, care și-au pierdut familiile, rudele în infernul nazist și a subliniat că de fapt această decorație este adresată tuturor celor duși cu forța departe de casele lor.
      Pentru mai multe detalii citiți Știrile TVR

Gheorghe Diamantstein

 
     
 

Hanuka 5775/2014

În seara zilei de 18 decembrie 2014, puținii coreligionari, și mulții lor prieteni, aproape au umplut sinagoga din Tîrgu-Mureș, cu ocazia sărbătorii Luminii. După scurtele alocuțiuni de introducere și aducere aminte ale lui Gulyás Attila, secretarul Comunității evreiești din București și Israel Sabag, reprezentantul JOINT din România, dr. Dub Vasile, președintele Comunității evreiești din Tîrgu-Mureș a vorbit despre însemnătatea sărbătorii, încheind cu o istorioară de Hanuka, care se va continua anul următor( sper că vom fi prezenți). A urmat punctul culminant al serii: cântecele corului Comunității evreiești din Cluj (dirijor Halmos Kati), continuat de un minirecital din poeziile lui Ady Endre, Shakespeare al artistei octogenare deosebite, Mende Gabi. A fost ceva deosebit, Luminos și Cald, pregătit special de Hanuka.
      Continuarea, peste un an!

Gheorghe Diamantstein

 
     
     
 

Zile de naștere în septembrie

În data de 7 septembrie 2014, în curtea sinagogii s-au auzit din nou scurte laudații, adresate de data aceasta, doamnelor cele mai în vârstă ale micii noastre comunități: Diamantstein Zsuzsa(Susana) - care întâmplător este și mama mea - și cu doi ani mai tânăra Berger Katalin.
      Diamantstein Zsuzsa s-a născut în data de 17 iunie 1922, în Tîrgu Mureș. Tatăl, Riegelhaupt Fülöp s-a stins din viață tânăr, dar copilăria și tinerețea ei, lângă mama Mittelmann Paula și tatăl vitreg (Riemer Károly)au fost într-adevăr fericite. După care au venit anii de groază, iadul Holocaustului, în care au murit 25 de membri ai familiei. La 22 de ani a fost una din femeile trecute prin lagărele de concentrare și de muncă ale nazismului. A ajuns de două ori la Auschwitz ( unde a doua oară și-a pierdut mama, căci semnul și semnalul călăului Mengele a considerat-o, cu părul cărunt la vârsta de 44 de ani. prea bătrână pentru mărețele planuri ale Reichului) de unde a fost eliberată.
      S-a întors în orașul natal, s-a căsătorit cu avocatul dr. Diamantstein Imre (Emeric) cu care și-a trăit viața. Și-au crescut și educat cei doi copii, Péter și Gyuri, munceau, citeau, erau prezenți la concertele filarmonicii și reprezentațiile teatrului, mergeau în vizite la prieteni și îi primeau în vizită. Adică erau cetățeni oarecare ai urbei noastre. Până când soțul ei, tatăl meu, a decedat brusc, în 1986. Mama s-a dovedit a fi foarte puternică, a rezistat pierderii dragostei, partenerului, soțului și consider, că până în ziua de azi este cea mai echilibrată și deșteaptă membră a familiei mele.
      Mulțumiri aniversatelor, care au prilejuit reunirea noastră, și celor care au organizat și au dus la bun sfârșit sărbătorirea: Rosenberg Dezideriu, Negrea Iulia, președintelui Dub Vasile și lui tanti Ibi. În același timp tuturor celor care ne-au onorat cu prezența!!

Gheorghe Diamantstein

 
     
   
 

Lecție de istorie în Sinagogă

Ca și anul trecut, Societatea de Istorie „Borsos Tamás” a cuprins și comunitatea evreilor din Târgu-Mureș în șirul de evenimente organizate în cadrul „Vâltorii mureșene”. Un public numeros și receptiv a putut să participe în Sinagoga din oraș la prelegerea istoricului, scriitorului Spielmann Mihály despre „Istoria evreimii din Târgu-Mureș de la 1918 până în zilele noastre” (de fapt o continuare a expunerii de anul trecut). A fost o prezentare foarte documentată și interesantă despre viața, cotidianul și din păcate moartea forțată și violentă a unui segment social, religios, național al urbei noastre.
      Sperăm în continuarea unor evenimente similare în sinagogă!

Gheorghe Diamantstein

 

În presa locală Népújság au apărut două interviuri cu istoricul, Spielmann Mihály, unul pe 24 septembrie intitulat Cea mai mare aventură (1), iar a doua parte, Cea mai mare aventură (2), ediția de 1 Octombrie a ziarului. Doritorii pot citi cele două articole în limba maghiară accesând linkurile Cea mai mare aventură (1) și Cea mai mare aventură (2).

 
   
 

Concert cameral în memoria victimelor Holocaustului

În data de 12 august Sinagoga din Tîrgu-Mureș și-a deschis porțile din nou.
      La fel ca și anul trecut, pe vremea aceasta, melomanii au putut participa la un concert extraordinar de muzică de cameră. Concertul dedicat în memoria victimelor Holocaustului a fost organizat cu sprijinul Dlui Alexandru Gavrilovici, violonist de talie mondială din Elveția, având ca invitat pe Dl Mirel Iancovici,renumit violoncelist din Olanda. În program au fost interpretate lucrări de Ravel, Bach, Honegger, Bruch și alții. Alături de piesele muzicale, actorii Pavel Alexandru și Kárp György au recitat din poeziile lui B. Fundoianu, Toth Árpád , Paul Celan, Radnóti Miklós privitoare la tristul eveniment abordat în această seară culturală și de evocare. Concertul s-a bucurat de un frumos succes, fapt ilustrat și de numărul mare de spectatori, dovedind interesul târgumureșenilor pentru acest tip de manifestări in ideea enunțată în concertul nostru de anul trecut: „Sinagoga își deschide porțile ”
      Mulțumim artiștilor și celor prezenți și Vă așteptăm din nou la anul.
      Puteți viziona mai jos înregistrarea concertului cameral, dând click pe videoclipul Youtube.

Diamantstein Gheorghe

 
     
     
 

 
 
 

 
 

Lag Baomer 5774

În secolul II, teritoriul anticului Israel, , în timpul răscoalei conduse de Bar Kochba și rabi Akiba, a fost bântuit de ciumă. În ziua a 33- a recoltării orzului, epidemia a încetat, fapt aniversat în întreaga lume evreiască, cu ocazia sărbătorii Lag Baomer. Așa a procedat și Comunitatea evreiască din Tîrgu Mureș, membrii cărora și –au adus aminte de cele întâmplate într-un cadru deschis (curtea sinagogii), lângă bunătăți de-ale gurii și ale gâtlejului ( pe un fond de muzică evreiască și idiș) și înviorat de meciuri de tenis de masă, dar mai ales prin conversații deschise și prietenești cu ocazia „Zilei iubirii aproapelui ”. Seara s-a terminat cu tradiționalul foc în aer liber. Ne-am așezat în jur, ne-am uitat la lumina flăcărilor și am fost cuprins(și) de sentimentul că A FOST BINE ÎMPREUNĂ!
      Mulțumiri celui de la care a pornit ideea sărbătoririi comune (și în același timp bucătar-șef) Rosenberg Dezső, lui Negrea Iulia, președintelui Dub Vasile, lui tanti Ibi și lui Nagy Albert.
      Așteptăm evenimentul următor!!!

Diamantstein Gheorghe

 
     
     
     
 

Comemorarea victimelor Holocaustului

Ca în fiecare an, de data aceasta pe 12 mai,mica, dar supraviețuitoare comunitate evreiască din Tîrgu-Mureș, și-a comemorat martirii anului de groază 1944. Comemorarea actuală a fost diferită de cele precedente, pentru că de data aceasta ne-au onorat cu prezența domnii A.Vainer, președintele Federației Comunităților Evreiești din România, rabinul șef al Comunităților Evreiești,R. Schaffer, A. Florian, directorul Institutului de studiere a Holocaustului „Elie Wiesel”.
      (Deși menționez între paranteze, ar merita o pagină deosebită evenimentul realizat în data de 9 mai, în Muzeul cetății, de către studenții și masteranzii Universității de Arte din Tîrgu-Mureș, organizatorul principal fiind Ozvald Enikő. Cei prezenți - în număr mic - au participat la proiecții de filme documentare și activități „live” privind ororile de atunci. Mulțumiri repetate celor prezenți, și în special organizatorilor.Pe larg: - Holokauszt- megemlékezés a várban, Népújság, luni, 12 mai 2014).

Comemorarea a început în sinagoga din Tîrgu Mureș, unde în amintirea celor 6 milioane de evrei uciși, 6 supraviețuitori au aprins câte o lumânare. Apoi, supraviețuitorii, sau rudele celor uciși au făcut să se aprindă flacăra „aducerii aminte” a celor dragi, pierduți în acei ani. Comemorarea a continuat pe locul vechii fabrici de cărămizi - ghetoul de atunci / terenul actualei Universități „ Dimitrie Canrtemir ”, unde cei prezenți au trasat pe betonul anost și cenușiu, o stea David, din 60 de fire de garoafe, ca o pioasă aducere aminte a celor dragi. Comemorarea a luat sfârșit la gara de nord a orașului Tîrgu-Mureș, unde (și) oficialități locale: d-l C.Dobre, președintele Consiliului Județean, d-l V.Oprea, ca și d-l I.Pimtea au ținut scurte cuvântări cu ocazia dezvelirii unei plăci comemorative bilingve, în amintirea evreilor deportați din gara Tîrgu-Mureș. Deși a plouat câteodată torențial, deși placa comemorativă este inexactă, deși au fost puțini participanți, consider că am luat parte la un eveniment plin de demnitate și sobru totodată.

Diamantstein Gheorghe

 
     
 

La Mulți Ani Berci!

În data de 30 aprilie 2014, mica comunitate evreiască din Tîrgu-Mureș l-a sărbătorit pe Fodor Bertalan (Berci) seniorul comunității noastre, la aniversarea celor 92 de ani.
      Fiecare viață trăită este una personală și unică, așa cum a rezultat și din mica biografie prezentată de cel aniversat:
      Fodor Bertalan s-a născut în Tîrgu-Mureș în data de 28 martie 1922. Studiile primare le-a urmat la Școala Primară Evreiască din Tîrgu-Mureș, după care a ajuns la Budapesta, unde însă datorită legislației antievreiești nu și-a împlinit visul, acela de a deveni inginer în industria textilă. A revenit în orașul natal, unde a învățat meseria de tapițer (să nu uităm că tatăl, împreună cu doi frați, erau proprietarii unei fabrici de foarte bună renume de mobilă). Din Tîrgu-Mureș Fodor Bertalan a fost mobilizat pentru muncă forțată în toamna anului 1943, etapele acesteia incluzând Tășnad, Borsec, Dej. Aici,în fața trupelor sovietice a trecut înot Someșul ( ca o curiozitate: prietenul său, domnul Ausch Alexandru, președintele ulterior al comunității din Tîrgu Mureș, la îndemnul de a trece Someșul nu l-a urmat. Rezultatul: Fodor Berci a revenit în orașul natal, iar domnul Ausch a suportat încă patru ani iadul lagărelor sovietice).
      În 1964 a emigrat în Statele Unite ale Americii, în New York, unde a continuat meseria învățată, cea de tapițer, fiind în același timp și managerul unei mici întreprinderi ( cu 7 angajați) înființată de el. A revenit în România în 1992, ca pensionar.
      Berci a fost și un sportiv foarte dotat, înotător de excepție (la vârsta de cinci ani era campionul „Lacului Ursu” din Sovata), pentru ca tânăr fiind, timp de 15 ani să fie campion local la polo de apă cu echipa „Progresul” , echipă rivală a celor mai bune formații din țară. Dovada: locurile II și III la faza națională.
      El a fost primul proprietar din Tîrgu-Mureș al unei motociclete „Jawa”, morbul conducerii nelăsându-l. Dovadă fiind faptul că, și azi este șoferul propriului autoturism.
      După cuvintele aniversare și oferirea unor cadouri simbolice, cei prezenți la omagierea celui mai în vârstă coreligionar, au fost părtași la un festin de șolet, udat cu vin kașer din Israel.
      Dacă în centrul orașului Tîrgu-Mureș vă veți întâlni cu un Domn arătos,bronzat, cu un fular alb, descheiat la gât, să știți că el este. Fodor Berci. Să ne trăiești 120 de ani în sănătate!!!
      Mulțumiri celor care au conceput și au finalizat festivitatea de astăzi: Negrea Iulia, Dezideriu Rosenberg - eternul cârcotaș, dar și dătător de gust și savoare,tanti Ibi, Dub Vasile.

Diamantstein Gheorghe

 
     
 

Purim 2014!

Ca în fiecare an, de ne credeți ori ba,căci materialul foto lipsește,în data de 16 martie 2014, ne-am adus aminte de Estera, Mordechai și de istoria „Pur” (tragerea la sorți). Mica, dar bine dispusa colectivitate aflată la sinagoga din Tîrgu Mureș, a ascultat scurtele alocuțiuni prezentate de Dr. Vasile Dub președintele comunității și profesorul Gheorghe Diamantstein, alocuțiuni istorice despre prima manifestare organizată a antisemitismului și despre succesul înfrângerii ei, ca și remarci filozofice despre identitatea evreiască, așa cum se oglindește în eseurile lui Popper Péter. Apoi, doamna invitată Aszalos Enikő și doamna Szőnyi Márta profesoară de pian au încântat publicul cu câteva cântece evreiești. Între timp s-a gustat humentașul tradițional, bogat udat cu ... ceai.
      Mulțumim tuturor acelora care ne-au onorat cu prezența.

Diamantstein Gheorghe

 

Firewalk London

In 26 ianuarie a.c., fundația „Trust” a prietenii noștri scoțieni animată de d-na Ethne Woldman, d-nii Colin Black și David Bishop (și mulți alții…) a organizat la Londra o amplă acțiune de strângere a fondurilor destinate ajutorării supraviețuitorilor Holocaustului din Tg-Mureș ( http://rabbieburnsfirewalk.com) În cadrul ei a avut loc și un moment pitoresc, dar nu lipsit de spectaculozitate, acela de alergare pe jeratic. Comunitatea a fost reprezentată de Dub Vasile, Karpelesz Zsofi și Rosenberg Dezső, care pot dovedi prestația lor arzătoare prin diplomele conferite de organizatori. Nu putem mulțumi îndeajuns organizatorilor, dar și gazdelor, clubul de golf Hartsbourne Golf Club, pentru prietenia cu care am fost primiți, pentru gradul de implicare în această manifestare al unor persoane, geografic atât de îndepărtate, dar atât de apropiate nouă sufletește.
      Mulțumim, London, mulțumim Glasgow!

Vasile Dub

 
   
 

Petrecere de sfârșit de an (calendaristic)

Acum două săptămâni îmi încheiam scurta mea relatare despre sărbătoarea de Hanuka, că pentru hrana trupului s-au servit ceai și gogoașe. Iată că nu au fost de ajuns, și la inițiativa domnului Rosenberg Dezideriu am fost invitați la o petrecere de gulaș ( de vită). Mâncarea foarte gustoasă, a fost bine udată cu ceai și vin de punci (tot după rețeta proprie a domnului Rosenberg). Mă bucur că am fost prezenți și din nou mulțumiri inițiatorului Rosenberg Dezideriu, cât și ajutoarelor sale: Negrea Iulia, Nagy Albert, tanti Ibi.
      Am fost împreună și sper că o să mai fim. Așteptăm următoarea ocazie!

Diamantstein Gheorghe

 
     
     
 

Sărbătoare de Hanuka

În data de 1 decembrie 2013, sinagoga din Tîrgu Mureș și-a deschis încă o dată porțile, în fața a peste 200 de vizitatori ( un mănunchi de membri ai comunității și mulți - mulți prieteni), care au venit să participe la aprinderea celei de-a cincea lumânări de Hanuka.
      Evenimentul a fost deschis de către domnul Dub Vasile, președintele Comunității, apoi Rafael Schafer rabinul șef al F.C.E.R. a ținut o scurtă, dar foarte elocventă cuvântare. Esența acesteia a fost că, germenii minunii se află în adâncul fiecăruia dintre noi, dar adevărata minune se revelă atunci, când binele intrinsec îl transpunem altora.. Profesorul Diamantstein Gheorghe a schițat fundalul istoric al evenimentelor, și în încheiere, domnul Dub Vasile, a comparat titirezul din vremea Macabeilor, cu cele de astăzi. Fără îndoială punctul culminant al serii în sens propriu a fost aprinderea lumânării, iar în sens figurat au fost cântecele corului Comunității din Cluj (dirijor Halmos Kati). De mult nu au răsunat în sinagogă aceste melodii dragi nouă (și altora, după aplauzele celor prezenți ). Mulțumiri membrilor corului și elevilor și profesorilor secției de muzică ai Școlii de arte din Tel Aviv, prezenți întâmplător la Tîrgu Mureș, în cadrul unui schimb de experiență cu liceul din localitate, care au completat corul amintit. În același timp mulțumim harnicelor colaboratoare ale comunității, care sub conducerea secretarei comunității,Negrea Iulia, au completat încălzirea sufletelor, cu ceai și gogoașe, menite încălzirii trupurilor materiale, pământene.
      A fost o seară de neuitat !!!!!

Diamantstein Gheorghe

 
     
 

Recidiviști!

Dacă, a te simți bine la un chef este un păcat, atunci suntem recidiviști, căci,iată, ce am început în luna iulie ( vezi aici ) am continuat duminică, 20 octombrie, la sediul comunității.
      Căldura verii a fost suplinită, după pâinea unsă cu salată de icre și untură (de gâscă), prin fierbințeala „supei de pește”, o adevărată „operă culinară”. Supun publicității numele autorilor morali și faptici ai chermezei noastre: Rosenberg Dezideriu - pescarul, tanti Ibi, Negrea Iulia care au rupt din timpul lor liber și care au depus un efort fizic și psihic, pentru ca noi, cei mulți, să ne bucurăm papilele gustative și de ocazia revederii unora cu alții.
      Iarăși nu putem decât să le mulțumim, și în numele tuturor să mă exprim: așteptăm continuarea!!

Diamantstein Gheorghe

 
     
 

Ziua Națională de Comemorare a Holocaustului

În ziua de 9 octombrie, ziua națională de comemorare a Holocaustului, la Tîrgu-Mureș a avut loc o manifestare solemnă la monumentul dedicat, martirilor evrei, monument realizat de sculptorul Izsak Martin. Organizatorul comemorării a fost Instituția Prefecturii Mureș, în colaborare cu Primăria și comunitatea evreilor. La comemorare au fost prezenţi prefectul de Mureș, Corneliu Grosu, primarul municipiului Tîrgu-Mureș, Dr. Dorin Florea şi preşedintele Consiliului Judeţean Mureș, Ciprian Dobre.
      După un scurt cuvânt de început, adresat celor prezenți de preşedintele Comunităţii Evreilor din Tîrgu-Mureş, dr. Dub Vasile, a urmat evocarea istorică a tragicelor evenimente a susţinută de d-l profesor Sandor Vasile, care a adus la comemorare și o clasă de elevi ai colegiului Alexandru Papiu Ilarian. D-l Ausch Alexandru, președintele de onoare al comunității, a rostit în ebraică, apoi în română și maghiară rugăciunea „El Mule” și s-au aprins șase lumânări în memoria celor șase milioane de evrei, uciși în anii 1940-1945. După depunerea coroanelor și păstrarea unui moment de reculegere, au luat cuvântul prefectul județului, dr. Corneliu Grosu, d-l primar al municipiului, dr. Dorin Florea și președintele Consiliului Județean Mureş, d-l Ciprian Dobre.
      Comemorarea s-a încheiat prin rostirea, de către d-l Ausch Alexandru, a rugăciunii „Kadish”
      De remarcat, recondiționarea, într-o execuție deosebită, prin placarea,cu marmură neagră, a soclului grupului statuar, fapt pentru care comunitatea noastră mulțumește Primăriei municipiului Tg-Mureş

Dr. Dub Vasile

 
   
 

Prezentare susținută de Mihály Spielmann în sinagogă

În data de 29 august 2013, sinagoga din Târgu Mureș și-a „Deschis porțile” din nou. A fost un eveniment memorabil, atât datorită prezenței deosebit de numeroase a participanților - cum nu-și aduce aminte de a fi fost vreodată niciun membru al comunității -, cât mai ales datorită prezentării susținute de istoricul Mihály Spielmann despre „Istoria evreilor din Târgu Mureș până în anul 1914” (prezentare făcută în organizarea asociației „Borsos Tamás” și făcând parte din acțiunile organizate în cadrul „Vâltorii târgumureșene”) . O alocuțiune plină de conținut, de adevăr istoric documentat, condimentată cu umorul deja consacrat al vorbitorului. Cred că putem rezuma rezultatul cuvintelor istoricului, prin întrebarea unui participant: „ Pe când continuarea? ”. Sperăm, cel mai târziu anul viitor. Până atunci sperăm însă că sinagoga o să fie martoră a unor numeroase evenimente, care să o (re)introducă în „Vâltoarea evenimentelor din Târgu Mureș”.
      Mulțumim tuturor celor care ne-au onorat cu prezența și vă așteptăm la evenimentele viitoare.
      Pentru că noul an evreiesc este în prag, tuturor cititorilor Vă urăm „Shana Tova” adică „La Mulți Ani”!

Gheorghe Diamantstein

 
   
 

Concertul cvartetului „Leonor” din Madrid

Se pare că, un vis mai vechi al mănunchiului de evrei din Târgu Mureș, începe să prindă viață. Acela de a reintroduce sinagoga „status quo” din oraș, în circuitul evenimentelor culturale, în cadrul acțiunii „Sinagoga își deschide porțile”. Iată, pe 9 august evenimentul s-a petrecut în fața unei sinagogi aproape pline (a fost prezentă chiar doamna consul a Spaniei din București) la concertul cameral prezentat de cvartetul „Leonor” din Spania. Din păcate cel care a înlesnit și mijlocit acest concert, domnul Alexandru Gavrilovici, iubitor și practicant al acestui gen de muzică nu a putut fi prezent, dar învățăceii lui, aflați la Academia de vară de la Sighișoara, Delphine Caserta, Bruno Vidal, Jaime Huertas, Alvaro Huertas, adică cvartetul „Leonor”, ne-au făcut părtași la muzica lui Joaquín Turina, Juan Crisóstomo Arriaga, Mendelssohn, Dvorak. A fost un adevărat eveniment ascultarea acordurilor în sinagogă, având o acustică deosebită, eveniment la care nici măcar vara toridă nu a putut fi un impediment. Mulțumim celor care ne-au încântat spiritul, dar și acelora care în spatele decorului ne-au făcut acest eveniment memorabil (Dub Vasile, Rosenberg Dezső, Nagy Albert, Negrea Julia).
Mulțumim tuturor că ați fost alături de noi și Vă așteptăm la evenimentele următoare!

Gheorghe Diamantstein

 
   
 

Schitul Sf. Ilie Stânceni

La 6 august, în virtutea bunelor relații de prietenie și respect reciproc, un grup de 19 membri ai Comunitatea Evreilor din Tg-Mureș, a participat la manifestările prilejuite de sărbătoarea Schimbării la Față, la schitul Sf. Ilie din Stânceni, Maica Eliane, stareța mănăstirii carmelite, este cunoscută pentru lucrările privind revizuirea unor pasaje ale liturghiei ortodoxe referitoare la evrei, meritele ei fiind recompensate anul trecut de Conducerea F.C.E.R. printr-o distincție specială.
      După agapa fraternă, ce a urmat liturghiei, participanții la colocviu, creștini și evrei, s-au întâlnit la conferința științifică cu tema „Identitatea lui Israel și a Bisericii, astăzi”. D-l rabin Schaffer Rafael a susținut o comunicare cu titlul „Rolul sinagogii în dezvoltarea identității lui Israel”. Ascultătorii , judecând după întrebările puse, au apreciat noutatea expunerii, dar și umorul care a însoțit alocuțiunea d-lui rabin. În continuare au prezentat comunicări sora Maria Cristiana Dobner ocd (Universidad de la Mistica, Ávila), iar în a doua parte a colocviului, au prezentat lucrări doamnele Francisca Băltăceanu și Monica Broșteanu (Universitatea din București) , prof. univ. Virgil Ciomoș (Universitatea „Babeș Bolyai” din Cluj). În încheiere părintele Cornel Dârle, preotul schitului, a prezentat cartea lui Jean Miquel Garrigues: Poporul primului Legământ. Abordări creștine ale misterului lui Israel, carte apărută la Ed. Buna Vestire Blaj, tradusă și îngrijită de Fraternitatea Sf. Ilie , fiecare din participanți primind un exemplar ale acestei cărți.
      Amintesc doar una din afirmațiile tari care s-au formulat la acest colocviu: „Reconcilierea bisericilor creștine poate avea loc numai in dialog cu Israel”

Dub Vasile

 
   
 

Party

Se poate și așa!
Ne putem reuni nu doar cu ocazia diferitelor comemorări ale martirilor noștri, ci putem petrece niscaiva timp și pentru savurarea prezentului plăcut. Așa s-a întâmplat, luni 24 iunie, când din inițiativa câtorva organizatori inimoși (Negrea Iulia, Dub Vasile, Rosenbergő Dezső) membri mai vârstnici, de vârstă mijlocie sau chiar copii au participat la o masă comună, în aer liber. S-a servit antreu ( humus, care a fost chiar gustos, untură de gâscă), mititei și aripioare de pui crocante, (evident, toate kashrut) vin,bere și chiar apă (și potabilă și de ploaie). Pentru calitatea mâncărurilor mulțumiri speciale lui tanti Ibi, Iuli și prăjitorului șef, Dezső. Cei mai hotârâți și îndărătnici nu au pregetat să aștepte până când Dub Vasile și Nagy Albert (cu ajutorul de neprețuit al lui Diamantstein Gheorghe - sic) într-un răstimp scurt, doar de trei-patru ore, au reușit să monteze și să dea în funcțiune o masă de ping-pong (e drept că în urma montajului au rămas câteva șuruburi,lame și lamele de întăritură ș.a., dar poate din acestea odată și odată va rezulta o altă măsuță de tenis...).Ne-a udat ploaia ? Este adevărat, dar a fost total desconsiderată. Fotografiile alăturate sunt dovezi în acest sens.
Stimați și iubiți organizatori: Vă mulțumim și așteptăm continuarea!
În numele participanților,
Diamantstein Gheorghe

 
     
 

Exhumarea defunctei Klein Frida

Cei prezenți în data de 17 iunie 2013 la cimitirul evreiesc ortodox din Târgu Mureș, au fost martorii unui eveniment trist, cutremurător, dar de apreciat totodată. Este vorba despre exhumarea defunctei Klein Frida, din dorința fiului ei Klein Ervin și a sorei acestuia, care nu s-au dat în lături de la a cheltui timp, energie și bani pentru a duce osemintele decedatei, lângă ei, în Israel, pentru a putea mai bine îngriji locul ei de veci. Ne exprimăm stima noastră pentru acest gest !

 

Aniversarea a 100 de la nașterea lui Izsák Márton

Cei - destul de mulți - prezenți în data de 11 iunie 2013, la Casa Bernády, au luat parte la o comemorare ieșită din tipar, cu ocazia nașterii acum 100 de ani, a sculptorului Izsák Márton. Amintirea traseului vieții sculptorului,în fața unor sculpturi de mici dimensiuni din piatră,teracotă, lemn, provenite din colecții personale, autor al mai multor sculpturi emblematice pentru oraș (Cei doi Bolyai, Szentgyörgyi István, Márton Áron, monumentul Holocaustului ș.a.), al mai multor basoreliefuri de pe clădiri care există încă în urbe (str. Cuza Vodă)a fost evocat de mulți prieteni, foști învățăcei, ziariști, scriitori și istorici, colegi în ale educației (sculptorii Bálint Károly și Hunyadi LÁszló,ziaristul Nagy Miklós Kund, istoricul și literatul Spielmann Sebestyén Mihály, profesorul Fodor Sándor).
      Esențial în această comemorare a fost sublinierea de către vorbitori a harului de care a dispus Izsák Márton, dar mai ales de adânca omenie și într-ajutorare de care a dat dovadă în vremurile de restriște ale unei ere, nu demult apuse.
Le mulțumim tuturor !

 

Vizită la Debrețin (Ungaria)

La invitația făcută, cu ocazia unei vizite efectuate în Târgu Mureș,în toamna anului 2012, de către domnii dr. László Feuermann vicepreședinte, și Gábor Kreistler , o delegație de patru persoane, reprezentând Comunitatea Evreilor din Târgu Mureș, a participat, între 7 - 9 iunie, la cea de-a XIV-a Conferință Internațională a Comunităților Evreiești din Debrețin - Ungaria și de peste hotare. Tema acestui an a conferinței a fost „Gastronomia evreiască în bazinul carpatic”. Conferința a fost deschisă de către Lajos Kósa, primarul orașului Debrețin, pentru ca apoi să rostească alocuțiuni de bun-venit Tamás Horovitz, președintele Comunității Evreiești din Debrețin, Gusztáv Zoltai,președintele Federației Comunităților Evreiești din Ungaria, György Szabó, președintele Fundației Moștenirii Iudaice din Ungaria ș.a.
      În cele trei zile vorbitorii au subliniat nevoia păstrării tradiției evreiești, a comuniunii, a meselor comune familiale („trecutul și viitorul nostru sunt legate prin prezentul comun” - Kósa László, „nu există o mâncare specifică evreiască, de vreme ce evreii au preluat mâncărurile celor în mediul cărora s-au stabilit, dar există un condiment specific al nostru: sabbath-ul !”- rabinul Ehrenfeld G. Asher). Teoria a fost completată prin degustări,gătit la fața locului, prezentarea unor produse kasher, lansări de carte de bucate, și chiar expunere făcută de către blogeri de gastronomie.

În același timp în cadrul conferinței s-a discutat despre posibilitatea colaborării, întrajutorării între comunitățile evreiești din Ungaria și de peste hotare(România, Slovacia, Serbia). Datorită invitației făcute de coreligionarii din Debrețin am putut participa la o întrunire interesantă, puțin tristă ( comunitățile evreiești din Transilvania sunt într-o pierdere numerică constantă și irevocabilă) pentru care le aducem încă odată mulțumirile noastre.

 

Vizită la Zalaegerszeg (Ungaria)

Răspunzând vizitei din mai 2012 a unei delegației a Comunității Evreilor din Zalaegerszeg (Ungaria), între 16-19 mai, un grup de 12 membri ai Comunității Evreilor din Tg Mureș (Rubin Oscar, Ledererer Andrei, Spitzer Alexandru, Spitzer Lucia, Dascăl Martin, Nagy Katalin, Szamosán Éva, Rosenberg Dezideriu, Simion Ildikó, Bucur Suzana, Dub Mariana și Dub Vasile) a efectuat o vizită la Zalaegerszeg. Programul alcătuit de gazde, combinat cu evenimentele dedicate zilelor orașului Zalaegerszeg au făcut ca șederea noastră să fie un excelent prilej pentru cimentarea unor deloc vremelnice legături de prietenie. Vernisajul expoziției compatriotului nostru, pictorul reșițean Kurta Kazmer, cina festivă cu participarea d-lui viceprimar Balaicz Zoltán, seara de Șabat, căldura cu care ne-a primit d-l Goldschmied István în mica sinagogă din Keszthely, sunt numai câteva din momentele memorabile ale acestei vizite.
      Desigur, reușita acestei vizite se datorează președintelui comunității, d-l Siklosi Vilmos, dar și atenției permanente cu care ne-au însoțit bunii nostri prieteni Preisz József, Siklósi Judith, Árvai József și Jutka, Molnár Béla.
      Conducerile celor două comunități au stabilit un program de colaborare bazat pe identificarea unor teme care vor face obiectul unor proiecte comune.

 

Comemorarea deportării evreilor din mai-iunie 1944

În data de 12 mai, cei prezenți la sinagoga din Târgu Mureș au luat parte la un eveniment trist și emoționant totodată. Trist pentru că s-au comemorat 69 de ani de la ghetoizarea evreilor din oraș din împrejurimi, emoționant pentru că rugăciunea „El mole rachamin” a fost spusă de primcantorul Adler Iosf, rugăciune de mulți ani nerostită cu asemenea tonalitate în sinagogă. Comemorarea a început cu o scurtă reproducere a evenimentelor anului 1944, făcută de Dub Vasile președintele Comunității evreiești, care a amintit de începutul ghetoizării din 3 mai 1944 ( autoritățile de atunci, în înfocarea lor, termenul de opt zile l-au realizat în trei zile) și de alcătuirea celor trei transporturi de evrei, de la sfîrșitul lunii mai și începutul lunii iunie, spre Auschwitz. Un drum fără întoarcere !
      În amintirea celor șase milioane de evrei deportați și morți din timpul celui de-al doilea război mondial, șase supraviețuitori (Tusa Etelka, Berger Katalin, Diamantstein Zsuzsa, Csernovitz Samuel, Léb Márton, Karpelesz Rudolf), au aprins câte o lumânare a memoriei. După aceasta, într-o atmosferă solemnă, s-a dat citire rudelor dispărute ale membrilor comunității prezenți la comemorare, aparținătorii fiind chemați să aprindă câte o lumânare în amintirea celor dragi... Comemorarea a luat sfârșit într-o tonalitate puțin mai optimistă, indusă de scurta cuvântare a primrabinului Comunității evreiești din România, Raffael Schaffer, care a subliniat, că Hitler și naziștii nu și-au atins scopul propus de exterminare a evreimii, dovadă în acest sens fiind mica comunitate a supraviețuitorilor, prezentă la comemorare.
      Aducerea aminte a luat sfârșit la monumentul „Holocaust”-ului, unde, după rugăciunea „Kadis” s-a aprins o lumânare în memoria celor dragi.

Diamantstein Gheorghe

 
   
 

Pesah

La comunitatea noastră, Pesah-ul, această comemorare ieșirii din Egipt, adevărat act de naștere a națiunii noastre, s-a desfășurat începând cu slujba de 25 martie, luni seara, când, la ora 18.30 s-au aprins lumânările de Pesah, în Sinagoga Mare de pe str. Aurel Filimon (Școlii). Apoi a urmat sederul de Pesah, sala polish-ului umplându-se de membrii comunității, tineri și mai puțin tineri, cu toții reamintindu-ne în această seară deosebită de ceea ce înseamnă apartenența noastră la poporul lui Israel. Conform tradiției, s-a citit pasaje din Hagada Pesah, în ebraică, română și maghiară. Domnul Ausch, președintele de onoare al Comunității Evreilor din Tg. Mureș a condus cu înțelepciunea-i binecunoscută ceremonialul, explicând celor mai puțin cunoscători semnificațiile mâncărurilor, momentele importante ale cinei ritualice.

Nu au lipsit nici glumele asupra celor patru pahare de vin, bineînțeles înafara celui umplut și pentru proorocul Elia, care, din păcate, n-a venit nici acum.
Luni și marți, (1 și 2 aprilie, ) ultimele două zile ale Pesah-ului, a oficiat d-l Iancu Isidor, care a răspuns cu plăcere invitației Comunității Evreilor din Tg. Mureș.
Mulțumiri speciale doamnelor care au gătit și au pregătit sederul.

 
     
 

Bereshit 7

E adevărat, s-a întâmplat la începutul lui martie, mai precis, între 28.02-03.03, la Cluj Napoca, unde, sub egida JCC a fost organizată a VII-a ediție a Bereshitului, Universitatea Comunității Evreiești Europene. Programul, extrem de atractiv și intens, s-a desfășurat prin prelegeri susținute de remarcabili conferențiari din Israel, în domenii de mare actualitate a iudaismului. Grație organizatorilor, nici partea recreativă nu a lipsit, o extraordinară petrecere hasidică, cu dans și muzică, care a readus multora din participanți o atmosferă aducătoare aminte de vremuri trecute. Din partea comunității noastre (inclusiv a obștei din Gheorgheni) au participat Dub Vasile și Mariana, Geller Géza și Marika, doamnele Bucur Zsuzsa, Izsák Martha, domnii Schwartz Teodor, Dascăl Martin și Spitzer Alexandru.

 

Musafiri din Glasgow

Între 16-19 ianuarie, comunitatea noastră a primit vizita delegației fundației „Trust Tg-Mures” din Glasgow (Scoția), compusă din d-l David Bishop, președintele Fundației Trust Tg-Mures din Glasgow, d-na Silverdale Sandra, d-l Jeremy Goldberg și d-ra Erin Goldberg. Legătura dinte cele două comunități are o istorie de 13 ani, atenția prietenilor noștri din Glasgow fiind centrată pe supraviețuitorii Holocaustului din Tg-Mureș. Această legătură s-a concretizat prin legături de prietenie care desfid distanța, nu numai geografică, dintre cele două comunități. Cu această ocazie, supraviețuitorii Holocaustului au primit din partea fundației ajutoare suplimentare pentru cheltuielile de încălzire, pentru această iarnă, care se adaugă unui ajutor generos și constant pentru medicamentele necesare acestor persoane. Noi situăm această prietenie în categoria miracolelor, miracole în care dorim să credem. Cu ocazia kiddish-ului organizat de comunitate și sprijinit de prietenii noștri din 19.ianuarie a.c., ca răspuns la mulțumirile exprimate de Dr. Dub Vasile, președintele comunității târgumureșene, d-l David Bishop a răspuns astfel: „Pentru noi, dumneavoastră sunteți familia noastră lărgită, iar domnul Ausch Alexandru este părintele nostru mai mare”.

 

Dezvelirea plăcii comemorative „Dr. Turnowszky Mór”

În 23 ianuarie a. c., pe fațada uneia din clădirile reprezentative ale centrului orașului (casa Haller) a avut loc dezvelirea plăcii comemorative „ Dr. Turnowszky Mór”. Pe placa de marmură albă, în limbile română, maghiară și germană este gravat textul: „Aici a trăit și a activat primul medic evreu din Tg-Mureș, Dr. Turnowszky Mór, 1859-1932, eminent om de știință și personalitate publică”
      Acest act se dorește a fi un pas spre aducerea în atenția cetățenilor orașului Tg-Mureș, dar și a turiștilor ce trec prin orașul nostru, că aici a existat o puternică și activă comunitate evreiască care a contribuit din plin la dezvoltarea materială și spirituală a acestei așezări. Nu întâmplător, emanciparea socială a acestei etnii a coincis cu anii în care Târgu-Mureșul a devenit un oraș modern.

La dezvelirea plăcii comemorative au participat membrii ai Comunității Evreilor din Tg-Mureș, elevi, reprezentanți ai presei, precum și cei prin al căror efort, această mai veche doleanță a devenit realitate: d-na Izsak Martha, poetă, d-nii Sebestyén Mihály, istoric și scriitor, Eugen Man, cercetător. Au rostit scurte alocuțiuni d-l Dub Vasile, președintele Comunității Evreilor din Tg-Mureș și d-na Izsak Martha.

 

Dr. Turnowszky Mór - scurtă biografie

Născut în 1859, și-a făcut studiile gimnaziale și liceale la Tg-Mureș, a absolvit universitatea de medicină de la Cluj, și-a continuat studiile în Praga și la Viena, dobândind în 1882 titlul de doctor în științe medicale. A revenit în orașul natal, deschizându-și un cabinet particular. Ia parte în activitatea unor asociații profesionale (EMKE, secretar al Asociației medicilor și Farmaciștilor din Tg-Mureș ). Apoi devine medic primar al județului. După primul război mondial (în care a lucrat în ca medic militar în spitalul amenajat în clădirea fostei Școli Comerciale) se stabilește la Budapesta. Este unul din fondatorii lojei francmasonice târgumureșene Bethlen Gabor.

A publicat un mare număr de articole în revistele medicale ale vremii: a fost colaborator permanent al revistelor Gyógyászat (Medicină), Wiener Medizinische Wochenschrift . A scris despre epilepsie, migrena infantilă, despre imitație , paralizie infantilă (Pseudo-paralysis dolorosa transitoria infantum,Bp., 1909)), despre muzică ca limbaj (Die Musik als Sprache eines Sonder-Lebens betrachtet ,Wien u. Leipzig, 1928), despre francmasonerie (Fundamente de științele naturii ale francmasoneriei). Este primul medic evreu cu drept de liberă profesare în Tg-Mureș. Încetează din viață în 1932.

 

Hanukah, „Sărbătoarea Luminii”

Cu această ocazie, Comunitatea Evreilor din Tg-Mureș vă invită cu drag, atât pe membrii Comunității, cât și pe prietenii noștri, luni, 10 decembrie a.c. (a doua zi de Hanuka), ora 18 , la celebrarea sărbătorii de Hanuka, în Sinagoga mare din str. Aurel Filimon. Va participa d-l Eduard Kupfenberg, șeful cancelariei rabinice a Federației Comunităților Evreiești din România. Un scurt program artistic, cu cântece tradiționale de Hanuka, va încheia ceremonia noastră.
Hanuka este o sărbătoare care durează opt zile cu începere de la data de 25 a lunii Kislev, și comemorează victoria Macabeilor asupra monarhiei Seleucizilor din Siria, care încercă să elenizeze popoarele de sub dominația ei. În ebraică, Hanuka se traduce prin „Inaugurare”. Principalele evenimente asociate cu Hanuka s-au desfășurat între anii 165-163 i.e.n. sub domnia lui Antioh IV Epifanes. Iuda Macabeul, mulțumită strălucitelor lui calități militare și politice a reușit să recucerească Ierusalimul. A dărâmat altarul profanat al Templului și a zidit unul nou, redându-l astfel cultului iudaic, reinaugurarea sa ca loc de cult evreiesc, fiind celebrată de Hanuka. Pentru această sărbătorire s-au făcut noi ustensile sacre, inclusiv un sfeșnic, un altar pentru tămâiere, vase, perdele etc. Potrivit tradiției Talmudice, în timpul purificării Templului, s-a descoperit o căniță de ulei sfânt, nepângărit, pentru menora. Deși era puțin, cât pentru o singură zi, uleiul a ars neîntrerupt timp de 8 zile. Pentru comemorarea acestei minuni, s-a instituit o sărbătoare de opt zile cu numele de Hanuka.

 

Colț muzeal evreiesc la Tîrgu-Mureș

Mai vechii locuitori ai Tîrgu- Mureșului își mai amintesc de Casa de Cultură a Evreilor pe str. Tipografiei, construită în 1928, mărturie a unei bogate activități spirituale a comunității evreilor din perioada interbelică. Printr-un fericit concurs de împrejurări, "Caritatea" a vândut clădirea (într-o avansată stare de degradare) Consiliului Județean Mureș, care, sub inspirata conducere a d-nei președinte Lokodi Emőke, a decis ca ea să găzduiască Teatrului de Păpuși Ariel, condus de d-l Gabriel Cadariu. Dealtfel, să notăm că Teatrul de păpuși, ca inițiativă culturală tîrgumureșană, se datorează lui Herskovits Antal Pál, Ligeti Herta și Révész Endre, toți trei evrei.

Restauratorii clădirii au reușit să păstreze detaliile constructive ale vechiului edificiu, oferind astfel orașului un dar deosebit ce face cinste inițiatorilor acestei acțiuni. Din respect pentru comunitatea evreilor din Tg-Mureș, deja în momentul dobândirii clădirii (2010), d-na președinte Lokodi a promis d-lui Ausch Alexandru un spațiu pentru găzduirea unui colț muzeal de istorie a evreilor din Tg-Mureș.

Astfel, în 2 noiembrie, ziua inagurării noului sediu al teatrului de Păpuși, s-a dezvelit o placă comemorativă care atestă data construcției și a destinației inițiale a clădirii. În același timp, s-a inagurat și acest colț muzeal, deocamdată doar cu câteva exponate, dar cu intenția fermă a actualei conduceri a comunității de a îmbogăți cu fotografii, obiecte specifice tradițiilor iudaice, spațiul destinat memoriei a ceea ce a fost comunitatea a evreiască pe aceste meleaguri.

P.S. Pe această cale adresăm cititorilor ziarului „Realitatea evreiască” să ne semnaleze dacă dețin documente privitoare la istoria evreimii din Tg-Mureș și împrejurimile sale.

Dr. Dub Vasile (fragment din Ziarul „Realitatea evreiască”)

 
   
 

Rosh HaShanah (Anul Nou)

În Iudaismul tradițional, Rosh HaShanah – Capul Anului este sărbătorit ca Ziua Noului An Evreiesc. Sărbătoarea se ține în primele două zile ale lunii Tishrei – a șaptea "lună nouă" din an – care de obicei pică în septembrie sau octombrie. Rosh HaShanah marchează începutul celor 10 zile de rugăciune, auto-examinare și pocăință – aseret yemei teshuvah, zile ce culminează cu sărbătoarea de Yom Kippur.

Anul nou evreiesc reprezintă o perioadă a introspecției, a recunoașterii greșelilor făcute în anul ce a trecut și luarea deciziilor pentru noul an. Roș Hașana este ziua supranumită de Cap al Anului. Salutul obișnuit al evreilor în această perioadă este „Sana Tova!” adică „Să ai un an bun!”. Cărțile sfinte spun că această perioadă, a Anului Nou, este dedicată exclusiv judecății, soarta omului urmând să se pecetluiască la următoarea mare sărbătoare, Yom Kippur, ziua ispășirii. Zilele dintre Rosh Hashana și Yom Kippur (zece la număr) sunt considerate ca făcând parte din procesul sărbătorii și sunt numite în ansamblu „Cele zece zile ale căinței”.

 

Importanța istorică a construirii suca

Sucot - ca si marile sarbatori evreiesti in general - contine acea dimensiune istorica, de aducere aminte, de traire a timpului inaintasilor nostri. In acest context, cortul nu este numai un simbol al simplitatii si al modestiei, al expunerii fragilitatii omului in fata puternicei naturi si a vointei divine.

citește tot »

Sfarșitul perioadei solemne a Marilor Sărbători

Sfarsitul perioadei solemne a Marilor Sarbatori este desemnata prin rugaciunea de saharit din ultima zi de Sucot, Sminei Azeret, cand se recita rugaciuni solemne pentru iertarea pacatelor.

citește tot »

Simhat Bet Hasoeva

Simhat Bet Hasoeva din descrierile din Talmud ne putem face o impresie asupra bucuriei si veseliei care insotea libatiunile pentru apa. Ceremoniile incepeau la sfarsitul primei zile de Sucot si erau repetate in fiecare zi, cu exceptia Sabatului.

citește tot »