Scurtă istorie a școlii evreiești din Tîrgu-Mureș

Pilonul educației evreiești îl reprezintă studiul, învățarea. Primele școli iudaice au pus accent pe învățământul religios. Probabil o asemenea școală a funcționat în oraș, în a doua jumătate a secolului XIX, condusă de Beregi Náthán , și mai târziu, căci în anii 70 ai secolului amintit, comunitatea israelită duce tratative cu Pollák Nathan, pentru ca școala lui privată să treacă în administrarea comunității. Acest lucru se înfăptuiește, astfel că la 1 septembrie 1880 în curtea casei de rugăciuni de pe strada Școlii (fosta stradă Găinațului, azi Aurel Filimon) își deschide porțile școala elementară evreiască. Primul director i-a fost Pollacsek Vilmos. Școala s-a mutat de mai multe ori, în diferite locații, până când, în sfârșit, în 1890 se mută într-un sediu nou și definitiv, aflat pe strada Plutașilor (mai târziu Baross Gábor, Traian, azi Horea). Școala a fost construită din donații publice, și extinsă ulterior, astfel fiind posibilă cuprinderea și a acelor școlari evrei, care au fost excluși, în urma hotărârii Ministerului Educației din septembrie 1923, din celelalte școli confesionale. Astfel, în data de 30 octombrie 1923, școala își deschide porțile în fața învățăceilor înscriși în patru clase primare diferențiate, având 4 învățători, și chiar mai mult, de vreme ce registrul matricol vorbește și despre clasele V – VII (gimnaziale). Directorii care s-au succedat Kemenes Mór, dr.Engelberg Dezső, mai târziu Moskovits Jenő, ca și comunitatea status quo ante, au făcut tot posibilul să întrețină o școală cu cadre calificate, o școală puternică, concurentă a celorlalte din oraș. Numărul celor care frecventează școala urcă de la 72 (este drept doar clasele I- IV) în anul (școlar 1891 – 1892), la 235 în 1925 – 1926 ( clasele I – VII), pentru ca în cursul anilor următori să fie în jurul a 140 de copii/an. Pentru 1943-1944 se cunosc doar elevii privați, în număr de 22. În data de 7 iunie 1931 școala elementară a sărbătorit 50 de ani de existență. Printre vorbitori s-au numărat rabinul șef Löwy Ferenc , medicul dr. Lötte Lajos, șeful curatoriului școlii, învățătorul Radó Ferenc, ”nea Radó;„pentru toți. La aniversare au participat în jur de 200 de foști elevi.
     

În octombrie 1940 fosta școală elementară s-a transformat în „Școala Gimnazială Evreiască”, cu clasele I – VI, a cărei director a fost Stern József (supraviețuitor al holocaustului, și care, sub numele de Simon József este întemeietorul unei școli renumite din Budapesta, „Școala Gimnazială Radnóti”)
     În aprilie 1944 , datorită condițiilor cunoscute, învățământul în școală încetează și marea majoritate din foștii și contemporanii elevi ai școlii nu se vor întoarce din universul concentraționar (numele elevilor școlii elementare și ale învățătorilor lor, care nu s-au întors din lagăre sunt vizualizate în anexe, care le reproduc numele, conform plăcii comemorative aflată în una din sălile școlii de astăzi).
     După război, școala își deschide din nou porțile la 15 octombrie 1945, ca și școală confesională, cu 37 de elevi, care încep anul școlar în clasele I – VI. Director era Salamon (Huszár) Ilona, învățătoare dr. Spielmann Sebestyén Ráchel., cărora li se alătură în 1946 și învățătoarea Schönfeld Paula , care preda religia și limba ebraică. Astfel (re)înființată, școala va funcționa până în aprilie 1948, când școlile confesionale sunt închise. În clădirea fostei școli evreiești s-a mutat Școala Generală de Limbă Maghiară nr.2 (care funcționa într-o clădire învecinată, în strada Horea numărul 23), școală care mai târziu va fi denumită Școala Generală cu clasele I –VIII nr. 4, care astăzi este cunoscută localnicilor ca și Școala Gimnazială „Europa”.

Diamantstein Gheorghe

   

Bibliografie:

  1. Sebestyén Mihály: Időtár II. Marosvásárhely történeti kronológiája 1848-tól 1918-ig, Tîrgu-Mureș, Mentor, 2010
  2. Sebestyén Mihály: Időtár III. Marosvásárhely történeti kronológiája 1919-től 1944-ig, Tîrgu-Mureș, Mentor, 2011
  3. Blos Jáni Melinda: A 4-es számú általános iskola története. (lucrare de licență), 1998 (aflată în posesia domnului Ausch Sándor, președintele de onoare al comunității evreiești din Tîrgu-Mureș)
  4. Pál-Antal Sándor: A marosvásárhelyi utcák, közök és terek történeti névtára – Indicatorul istoric al străzilor, pasajelor și piețelor din Târgu Mureș, Marosvásárhely, Mentor, 1997
  5. Trencsényi László: Egy osztálynyi történelem, http://rmpsz.ro/uploaded/tiny/files/magiszter/2011/nyar/19.pdf
 

Centropa

Jenõ Moskovits, directorul școlii evreiești, alături de copii
citește tot »

Clasa lui Éva Deutsch
citește tot »

Jenõ Moskovits, directorul școlii evreiești, alături de copii
citește tot »

Jenõ Moskovits, directorul școlii evreiești, alături de copii
citește tot »

Sursă: www.centropa.hu
 

Numele copiilor deportați la Auscwitz, în vara anului 1944, în ordinea înscrisului lor pe placa comemorativă:

clasa I primară clasa II primară clasa III primară clasa IV primară
clasa I gimnazială clasa II gimnazială clasa III gimnazială clasa IV gimnazială


I. elemi osztályTanító: DEUTSCH ELEK

Învățător: DEUTSCH ELEK clasa I primară


BECHER KLÁRA

MENDEL LILI

FISCHER PÁL

DIAMANTSTEIN GIZELLA

MÜHLBAUER BERTA

GANZ JÁNOS

EICHENSTEIN REBEKA

ROSENTHAL ÁGNES

GANZ OTTO

FRUCHTER ERZSÉBET

SILBINGER JUDITH

HAUPTMANN SAUL

GROSS LIVIA

SIMON ILONA

HEISIKOVITS ERVIN

GROSSMANN MIRJÁM

SIMON JUDITH

IZSÁK GYÖRGY

HAMLET KATALIN

WÉGNER NORA OLGA

IZSÁK PÉTER

HEVESI OLGA

WEINGER DELILA

JAKABOVITS MAXIMILIAN

KOHN ANETTE

ÁBRAHÁM MÁRTON

LÉB ALFRÉD

KOHN JUDITH

BENEDEK PÉTER

MALEK ARNOLD

KOHN MÁRIA

DÁVIDOVITS ARTUR

MASLER RÓBERT

LÁNG JULIA

DETSCH LÁSZLÓ

ROSENFELD D.PÉTER

LÁZÁR EDITH

FARKAS IGNÁC

SINGER MIKLÓS

LEBOVITS ZITA

FARKAS TAMÁS

SMILOVITS PÁL
II. elemi osztály Tanító: ROSENFELD ERZSÉBET

Învățător: ROSENFELD ERZSÉBET clasa II primară


BRIMBIR ERIKA

NÁFTALI MÁRTA

KLEIN GYÖRGY

CZITRON ÉVA

RING JUDITH

LAJOS IMRE

FARKAS ERIKA

ROSENFELD ELZA

LAX ERVIN

FRIEDMANN IVONN

SALAMON MATILD

LÁZÁR TAMÁS

GOLDSTEIN MIRJAM

SIMON NURITHA

MALIC JÓZSEF

GRÜN GIZELLA

SCHÖNFELD EDITH

PAE ALFRÉD

GRÜNBAUM LIA

SZEGŐ ÁGNES

PASZTERNAK JENŐ

GUTMANN ÉVA

UNGÁR ÉVA

PETRANKER MIHÁLY

HIRSCH ILONA

WEISZ MAGDA

SELIG ALFRÉD

JANKOVITS ÁGNES

BERMANN ANTAL

SCHNITZER IVÁN

KASSOWITZ MÁRIA

BOSKOVITS GÁBOR

SCHWIMMER HUGO

KOHN JOLÁN

DRIMMER PÁL

SZALAI ERVIN

LENGMANN EDITH

FARKAS ATTILA

SZALAI GYÖRGY

LÖV REBEKA

GERSON ALFRÉD

SZILÁGYI ANDOR

MANDL EUGENIA

GRÜNFELD ANDOR

WEISZ BENJÁMIN

MÁRMAROSI ÉVA


III. elemi osztály Tanító: RADÓ FERENC

Învățător: RADÓ FERENC clasa III primară


ÁBRAHÁM JUDITH

PÁL VERONIKA

GRÜNBAUM MIKLÓS

AUSCH ERNA

POLLÁK FRANCISKA

JAKABOVITS TIBOR

BALÁN ERZSÉBET

RITTMANN ANNA

KAIN TIBOR

BERNER HELGA

RIES LAURA

KOHN GÁBOR

BERNER NORA

ROSENBLATT ANNA

LANZET CHAIM

CZITROM ROZA

ROSENFELD ÁGNES

MARKOVITS SIMON

FODOR ÉVA

ROSENFELD RIZA

PAE FERENC

FUCHS ZSUZSI

SÁNDOR ÉVA

ROSENBLATT VICTOR

GÁRDOS ALICE

SILBINGER ÁGNES

ROSNER HERMAN

KOHN EMILIA

SILBINGER TAMARA

SALAMON GÁBOR

KŐVÁRI SONJA

SIMON REGINA

WEISZ ERNŐ

LESSMANN ÉVA

DÁVID LORÁNT

WEISZ TAMÁS

MANDL ÉVA

ENGEL TAMÁS

WIEDER CHAIM

NICHTBURG ILONA

FARKAS GÁBOR

WIEDER ERNŐ

NUSBÄCHER LIDIA

FARKAS GYÖRGY

MIHÁLY ERVIN
IV. elemi osztály Tanító: MOSKOVITS JENŐ igazgató

Învățător: MOSKOVITS JENŐ director clasa IV primară


ÁBRAHÁM EDITH

LEHNER IBOLYA

GERSCH ANDOR

BECHER MARGIT

MANDL VERONIKA

GLEICHER MÓZES

BERGER EDITH

MARK ÉVA

GOLDSTEIN RÓBERT

BERKOVITS FANY

MÁRTON EDITH

GRÜNFELD SÁNDOR

BLAU KATALIN

NAFTALI ÁGNES

IZSÁK MÁRTON

EICHENSTEIN SÁRA

PÁSZTERNÁK RELLA

JÓZSEF ERVIN

FEIG JOLÁN

SILBINGER ANNA

KATZER GYÖRGY

GERSCH MÁRIANA

SINGER MIRJÁM

LAJOS ANDOR

GRÜN KATALIN

SINGER VERONIKA

LIEBERMANN TODOR

GRÜNSTEIN ERZSÉBET

SAX REGINA

MÁRMAROSI MIKLÓS

HIRSCH MARGIT

WIDDER ÁGNES

POLLÁK IGNÁC

KERTÉSZ TAMARA

BURGER PÉTER

SCHNITZER GYÖRGY

KOLOS RÓZA

DIAMANTSTEIN PÁL

WEISZ MÁYER

KRAUSZ ÉVA

FISCHEL HERS

I. gimnáziumi osztály Tanárok: LÁZÁR RÓBERT, F.HALÁSZ MAGDA

Profesori: LÁZÁR RÓBERT, F.HALÁSZ MAGDA clasa I gimnazială


ALSÓ BERTA

PÓLITZER JUDITH

FARKAS GYÖRGY

AUSCH ALIZ

ROSENZWEIG IBOLYA

FUCHS JÓZSEF

CZITROM KATALIN

ROSMANN ÁGNES

GOTTESMANN VILMOS

ERDÉLYI JULIA

SALAMON CECILIA

GRAUENFELS OTTO

FARKAS SÁRA

SALAMON ÉVA

JAKABOVITS JENŐ

FRITSCH MÁRTA

SILBINGER MÁRTA

LAX ISTVÁN

GANCZ JUDITH

SPIERER ZSENI

LEIB MIKLÓS

GANCZ HÁVICA

STEIMETZ IDA

LÖB JÓZSEF

GIDÁLI FÁNI

SCHWARTZ VERONIKA

NAFTALI VALENTIN

GOLDNER HELÉN

SCHWIMMER JUDITH

NOÉ BERNÁT

IOSEFOVITS ÁGNES

WÉGNER GERTRUD

PANETH IMRE

KIRÁLY LILI

ÁBRAHÁM ANDOR

POLLÁK ALBERT

KLEIN MAGDA

BLAU IMRE

RÜVEL MIHÁLY

LEBOVITS KATALIN

DÁVID EMIL

WEISS ANDOR

MARKUS MAGDA

DAVIDOVITS GYÖRGY


MIHÁLY JUDITH


II. gimnáziumi osztály Tanár: ÁBRAHÁM ANNA

Profesor: ÁBRAHÁM ANNA clasa II gimnazială


ÁBRAHÁM EDITH

KRUCK MIRJÁM

DASCAL ALBERT

ÁNDRÉSZEK IBOLYA

LAX DELILA

FARKAS SÁNDOR

BERGER KLÁRA

LÖV HELLA

GÁLL TAMÁS

BERNER ZSUZSA

MANDL ERZSÉBET

GOLDSTEIN ANDOR

CZITROM SÁRA

NUSSBAUM ÉVA

GROSZ EGON

FISCH PIROSKA

POLLÁK ANNA MÁRIA

HIRSCH JÓZSEF

GERSCH IBOLYA

ROSMANN ANNA

HIRSCH LIPOT

GRÜNBAUM ALIZ

ROSMANN MAGDA

KAPLUN MIHÁLY

GRÜNFELD EDITH

SCHAFFER LUJZA

LÉDERER IMRE

HAUSLICH KLÁRA

SIMON ERZSÉBET

RING ÁDÁM

HIRSCH JUDITH

STRUHL IDA

ROTHBART TAMÁS

HIRSCH LIVIA

WEISZ FRIDA

ROSENFELD MÁRTON

IZSÁK ZSUZSA

WOLF LIA

ROÓZ TAMÁS

JÁRAI RITA

BASCH HERMAN

RUFFEL RUDOLF

JONÁS MIRJÁM

BERKOVITS FERENCZ

SCHWÁRTZ TAMÁS

JÓZSEF MELITA

BERMAN EMIL

SPORN GYULA
III. gimnáziumi osztály Tanár: dr.TESSLER HERMAN

Profesor: dr.TESSLER HERMAN clasa III gimnazială


ÁBRAHÁM ÉVA

SILBERSTEIN ROZSA

LEIB TIBOR

ADLER MÁRIA

SIMON VERONIKA

MANDL VILMOS

FRIEDMANN MIRJAM

SINGER ÉVA

MÁRK DÁVID

GOLDSTEIN VERONIKA

SPIERER MIRJAM

MARKOVITS IZSÁK

GUTTMANN EDITH

SPORN MATILD

NAFTALI ERVIN

HELLER EDITH

WERTHEIMER DITA

NICHTBURG BERNÁT

JAKAB DORA

BASCH EMANUEL

PÁL GYULA

KELEMEN SONJA

BAUMZWEIG GYULA

ROSENZWEIG EMIL

KOHN LAURA

ENGEL MIKLÓS

SAJOVITS OTTO

LIEBERMANN ETELKA

FARKAS PÁL

SCHAPIRA ERVIN

MEISTER ERZSÉBET

JANKOVITS JENŐ

WEISZ ÖDÖN

MITTELMANN SÁRA

JONÁS ERVIN

WÉGNER GYÖRGY

ROSENFELD MÁRIA

KRAUSZ EGON

HIRSCH GYULA

SCHWARTZ KATALIN


IV. gimnáziumi osztály Tanár: R.VÉRTES MARGIT

Profesor: R.VÉRTES MARGIT clasa IV gimnazială


BERKOVITS REGINA

NEUMANN MAGDA

CZITROM MÁRTON

GEWÜRZ IBOLYA

NOÉ ELLA

GRÜNBAUM LÁSZLÓ

HECHT ROZSA

OVITS EDITH

HERSKOVITS BÉLA

HERZ MAGDA

RIES EDITH

HERSKOVITS SALAMON

HIRSCH ROZSA

RUBIN TERÉZ

IZSÁK JENŐ

KOHN IZABELLA

SINGER MAGDA

KLEIN IMRE

KÖZER ERIKA

SPIERER ERNA

LAX TIBOR

LÉB SÁRA

WEISZ MIRJÁM

RADÓ ENDRE


STEUER TIVADAR