Holokauszt megemlékezés 2020
2020-06-07


Idén, június 7-én  emlékeztünk meg az ezelőtt 76 évvel történt  marosvásárhelyi, szászrégeni gettó utolsó napjairól, amely a kezdete volt az itteni zsidók halálba menetelének. Mint az utóbbi években, a zsinagógában Salamon Sámuel által elmondott halotti ima és dr. Dub László hitközségi elnök rövid megemlékezése után, felolvasásra kerültek  a jelenlevők elpusztult hozzátartozóiknak nevei. Emlékükre gyertyát gyújtottunk és csendben, méltósággal emlékeztünk meg szüleinkről, nagyszüleinkről, rokonainkról, egyszóval hozzátartozóinkról. Majd, a nemrégen felavatott gettó emlékműnél helyeztük el a kegyelet egy virágcsokrát. Emlékük legyen áldott !!vissza...