David Bishop emlékére
2019-10-15


Október 14 – 17 között zsidó közösségünk, Skóciából érkezett barátaink, a Tg.Mureș - Glasgow Trust alapítvány pár tagjának  Carol Bishop, Lucy és Rodney Bishop, Ethne és Harold Woldman, Colin és Veronica Black, Geoffrey és Anthea Berg, Sandra Silverdale, Sharon Mail, Max és Louise Kramer látogatását élvezte. Látogatásuk (a hányadik ?) rendkivüli  volt: Megemlékeztünk az elhúnyt David Bishop-ra , aki az egyik legtevékenyebb és legodaadóbb barátja volt kicsiny közösségünknek. Ez alkalommal egy padot állítottunk fel a zsinagóga udvarán, David egyik kedvenc helyén, ahonnan áttekintette a szombati imádkozásra érkező hittársainkat és amelyen egy kis emléktábla „, Egy igaz ember, a túlélők lelkes segítőjének, David Bishop emlékére’’ szól róla. Ugyanakkor megemlítésre került az a majdnem 20 év amióta a skót alapítvány segíti a marosvásárhelyi zsidóságot. Dr.Dub László, hitközségünk elnöke, felidézte azt a 19 évet amióta létrejött ez a barátság  köztünk, külön kihangsűlyozva mit jelentettek ezek az évek a túlélők mindennapjainak jobbá tételében. Beszédének végén az elhúnytról így emlékezett meg: „ ...Előttem van David Bishop mosolygós arca. Első pillanattól éreztem azt a jóságot ami érződött tekintetében. Mikor ez a jóság a humor finom érzékelésével párosul, az egy különleges érték. Az irántam (irántunk) kimutatott barátság megtisztelt, de ugyanakkor egész közösségünk felé irányult. Mikor elmondta, hogy tulajdonképpen a második családját jelenti számára az itteni közösség, rájöttem mennyire szerencsések vagyunk...’’.  A 97 éves Diamantstein Zsuzsa  auschwitzi deportált, a túlélők nevében beszélt. Lélekre menő szavaiban mondta el, hogy skót barátaink nem csak anyagi segítséget nyújtottak, hanem igazi lelki, baráti kapcsolatokat nyitottak meg. A rövid ünnepség végén David Bishop egyik kedvenc dalát „ Yerushalaim Shel Zahav”  („Arany Jeruzsálem’’) Madaras Ildikó énekelte el, Szőnyi Márta tanárnő zongora kiséretében. Vendégeink meglátogatták az újonnan avatott Gettósítási emlékművet, majd a hátralévő két napon meglátogatták az általuk segélyezettek otthonát. A hivatalos kapcsolatoknak vége lett, de folytatódnak az igaz barátságok !vissza...